Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2023
NZ 09-76-2023 Abdulhalim Mustafi pozemok pod stánkom
681/2023
1 232,14 € Abdulhalim Mustafi Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Petržalský Seniorfest 202
678/2023
400,00 € Borzová Ružena Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkách
674/2023
5 585,71 € Botoš Ladislav Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Október 2023
NZ 09-70-2023 CBS Trade s.r.o.
662/2023
2 989,56 € CBS Trade s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Október 2023
NZ 09-67-2023 Micho Gusto pozemok
663/2023
391,49 € Micho Gusto s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Október 2023
Nájom užívania predajného stánku č.66
675/2023
184,00 € Michal Brázdovič Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Október 2023
ukončenie súdnych sporov a nahradenie sporných práv
637/2023
135 000,00 € JUDr. Dušan Pohovej & partners Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Október 2023
Bežíme do cieľa pre Maxa a Alexa okolo Draždiaka
673/2023
500,00 € Náš palček Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Október 2023
NZ 09-72-2023 KoZa v Háji
631/2023
1,00 € KoZa v Háji, občianske združen Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Október 2023
Nájom užívania predajného stánku č.49 na trhovisku Mlynarovičova
672/2023
182,00 € Priska Kajmová Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. September 2023
Časť č. 2 - Zateplenie strešného plášťa bytového domu
666/2023
165 248,93 € THERMKLIMA, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. September 2023
Časť č. 1 - Zateplenie a odstránenie systémových porúch
665/2023
1 363 739,06 € THERMKLIMA, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. September 2023
Časť č. 6 - Výmena výťahu
669/2023
106 740,00 € TREVA, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. September 2023
Časť č. 5 - Iná modernizácia bytového domu
668/2023
469 243,44 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. September 2023
Časť č. 4 - Výmena výplní otvorov v spoločných priestoroch
667/2023
418 793,31 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. September 2023
Časť č. 3 - Výmena výplní otvorov v bytoch
664/2023
377 015,90 € Petržalská výstavba, spol. s r Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. September 2023
Časť č. 7 - Výmena ležatého rozvodu ústredného kúrenia a hydraulické v
670/2023
107 640,00 € THERMKLIMA, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí FPP pe ZSS Nestor o.z. Zázrivá
645/2023
2 107,40 € ZSS Nestor, o.z. Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. September 2023
Fiat Ducato VIN:ZFA25000001452817
656/2023
17 040,00 € Dodávky e-35 s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. September 2023
tanečné vystúpenie na podujatí Osobnosť Petržalky 2023
657/2023
200,00 € Budová Silvia Mestská časť Bratislava-Petržalka