Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2023
Zmluva o vykonaní prác žiakmi v rámci praktického vyučovania
07/23-24/Z
0,00 € Stredná odborná škola technická Centrum sociálnych služieb ORAVA
5. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej siete, prevádzky a správa kamerového systému
00041/CSSOR/2023/ZS
0,00 € Lenka Jasiurová Centrum sociálnych služieb ORAVA
17. August 2023
Darovacia zmluva
00040/CSSOR/2023/DZ
45,00 € Marián Pazúrik Centrum sociálnych služieb ORAVA
9. August 2023
Zmluva o dielo
0039/CSSOR/2023/ZoD
35 188,80 € VYTES, s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
9. August 2023
Rámcová dohoda
Z20238097_Z
37 792,00 € LAMRON s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
8. August 2023
Rámcová dohoda
Z20238093_Z
60 100,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
2. August 2023
Rámcová dohoda
Z20237835_Z
37 500,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
1. August 2023
Darovacia zmluva
00037/CSSOR/2023/00/DZ
1,00 € Erika Centrum sociálnych služieb ORAVA
1. August 2023
Servisná zmluva č. SZ-230801-01
00038/CSSOR/2023/50/SZ
50,00 € NET TRADE SERVICES, s.r.o Centrum sociálnych služieb ORAVA
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 00632783/ZA1015 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 00632783/ZA1015
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o servise a výkone zodpovednej osoby
Dodatok č. 1 k zmluve o servise a výkone zodpovednej osoby
0,00 € PROENERGY SERVICE s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
10. Júl 2023
Dodatok číslo 1 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100012196
100012196 Dodatok č. 1
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
29. Jún 2023
Zmluva o odbornej pomoci č. 01/2023
00033/CSSOR/2023/60/Z
0,00 € Tibita s.r.o., Centrum sociálnych služieb ORAVA
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 05022023
00032/CSSOR/2023/00/P
1 000,00 € Nadácia SPP Centrum sociálnych služieb ORAVA
15. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20235482_Z
9 000,00 € PICADO, s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
31. Máj 2023
Darovacia zmluva
00030/CSSOR/2023/00/DZ
78,99 € Občianske združenie pri CSS ORAVA Centrum sociálnych služieb ORAVA
19. Máj 2023
Rámcová dohoda
Z20234032_Z
7 296,00 € SHP a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
18. Máj 2023
Darovacia zmluva
00029/CSSOR/2023/00/DZ
0,00 € Albína Jellušová Centrum sociálnych služieb ORAVA
16. Máj 2023
Rámcová dohoda
Z20233867_Z
9 900,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
00028/CSSOR/2023/00/DZ
90,00 € Zuzana Centrum sociálnych služieb ORAVA