Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Oznámenie - Úprava cien servisných služieb
00021/CSSOR/2023/49/Z
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
22. Marec 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
00020/CSSOR/2023/47/Z
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
22. Marec 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
00018/CSSOR/2023/45/Z
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
22. Marec 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
00019/CSSOR/2023/46/Z
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
13. Marec 2023
Darovacia zmluva
00017/CSSOR/2023/44/DZ
5,00 € Maeián Pazúrik Centrum sociálnych služieb ORAVA
7. Marec 2023
Darovacia zmluva
0006/CSSOR/2023/42/DZ
1 300,00 € HEKLA, s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
2. Marec 2023
Informácie o Zmluve
1866627
2,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
2. Marec 2023
Informácie o Zmluve
1866630
2,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
28. Február 2023
Zmluva na dodanie tovaru
00015/CSSOR/2023/41/KZ
18 519,00 € KOCHT s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
15. Február 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
00008/CSSOR/2023/32/Z
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
15. Február 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
00009/CSSOR/2023/33/Z
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
15. Február 2023
Darovacia zmluva
00007/CSSOR/2023/36/DZ
421,89 € Občianske združenie pri CSS ORAVA Centrum sociálnych služieb ORAVA
15. Február 2023
Darovacia zmluva
00011/CSSOR/2023/00/DZ
1 150,00 € TZMO Slovakia s.r.o., Centrum sociálnych služieb ORAVA
15. Február 2023
Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky
00012/CSSOR/2023/37/Z
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
15. Február 2023
Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky
00013/CSSOR/2023/38/Z
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
15. Február 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o dodávke tepla č. TE 02-010/06
00014/CSSOR/2023/40/Z
0,00 € KOMTERM Slovensko, a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
15. Február 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
00010/CSSOR/2023/34/Z
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
15. Február 2023
Darovacia zmluva
00006/CSSOR/2023/35/DZ
641,00 € Občianske združenie pri CSS ORAVA Centrum sociálnych služieb ORAVA
19. Január 2023
Darovacia zmluva
00003/CSSOR/2023/29/DZ
202,60 € Občianske združenie pri CSS ORAVA Centrum sociálnych služieb ORAVA
19. Január 2023
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2023 - 2024
KOLEKTÍVNA ZMLUVA 00005/CSSOR/2023/31/KolZ
0,00 € Centrum sociálnych služieb ORAVA Centrum sociálnych služieb ORAVA