Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2022
Rámcová dohoda
Z20228429_Z
37 900,00 € LAMRON s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
10. August 2022
Rámcová dohoda
Z20228409_Z
44 872,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
4. August 2022
Rámcová dohoda
Z20228224_Z
41 419,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
2. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228110_Z
4 755,00 € SHP a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
27. Jún 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o dodávke tepla č. TE 02-010/06
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o dodávke tepla č. TE 02-010/06
0,00 € KOMTERM Slovensko, a.s. Centrum sociálnych služieb ORAVA
27. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb
0,00 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Centrum sociálnych služieb ORAVA
27. Jún 2022
Darovacia zmluva 006/2022/DZ
Darovacia zmluva 006/2022/DZ
0,00 € Marián Pazúrik Centrum sociálnych služieb ORAVA
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z202117070_Z
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z202117070_Z
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z202117147_Z
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z202117147_Z
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
20. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Dodatok č. 3 k Zmluve o OBRKaRO
0,00 € COR Waste, s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
20. Jún 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 005/2022
174,90 € Ing. Pavol Rendek Centrum sociálnych služieb ORAVA
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z202117235_Z
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z202117235_Z
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
16. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 10022022
ZMLUVA o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 10022022
500,00 € Nadácia SPP Centrum sociálnych služieb ORAVA
16. Jún 2022
Rámcová dohoda
Z20225995_Z
12 257,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
31. Máj 2022
Darovacia zmluva
04/2022/DZ
80,00 € Ing. Vladimír Cimrák Centrum sociálnych služieb ORAVA
30. Máj 2022
Darovacia zmluva
02/2022/DZ
0,00 € Ing. Vladimír Cimrák Centrum sociálnych služieb ORAVA
26. Máj 2022
Zmluva o inzercii
86 122 0186
142,56 € REGIONPRESS, s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
25. Máj 2022
ZMLUVA o zriadení a poskytovaní služieb elektronických komunikácií prostredníctvom káblových distribučných systémov
2020000270
0,00 € BSS, s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
23. Máj 2022
Rámcová dohoda
Z20224609_Z
11 933,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
23. Máj 2022
Rámcová dohoda
Z20224618_Z
10 020,00 € Viera Šrobová Centrum sociálnych služieb ORAVA