Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2022
Príkazná zmluva
142/2022/47/PaM
30,00 € Mária Podhoranyiová Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Máj 2022
Príkazná zmluva
141/2022/46/PaM
150,00 € Lucia Šašková Spišské kultúrne centrum a knižnica
9. Máj 2022
Príkazná zmluva
107/2022/34/PaM
150,00 € Ivana Gibová Spišské kultúrne centrum a knižnica
9. Máj 2022
Príkazná zmluva
108/2022/35/PaM
20,00 € Ing. Matej Pisarčík Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-513-01711
1 500,00 € Fond na podporu umenia Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-513-01704
2 800,00 € Fond na podporu umenia Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Máj 2022
Príkazná zmluva
140/2022/45/PaM
70,00 € doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-513-01705
1 800,00 € Fond na podporu umenia Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Máj 2022
Príkazná zmluva
128/2022/40/PaM
200,00 € Ing. Miroslav Dibák Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-513-01702
1 500,00 € Fond na podporu umenia Spišské kultúrne centrum a knižnica
5. Máj 2022
Príkazná zmluva
138/2022/43/PaM
80,00 € Ing. Štefan Slivenský Spišské kultúrne centrum a knižnica
5. Máj 2022
Príkazná zmluva
139/2022/44/PaM
80,00 € Ing. Jaroslav Hamrák Spišské kultúrne centrum a knižnica
4. Máj 2022
Príkazná zmluva
135/2022/46/PaM
100,00 € Katarína Kišidayová Dis.art Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. Máj 2022
Príkazná zmluva
134/2022/45/PaM
100,00 € Dominika Kenderová Dis. art Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. Máj 2022
Príkazná zmluva
131/2022/42/PaM
35,00 € Eva Kopperová, Dis. art Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. Máj 2022
Príkazná zmluva
132/2022/43/PaM
115,00 € Mgr. Mária Hlaváčová Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. Máj 2022
Príkazná zmluva
130/2022/41/PaM
35,00 € PaedDr. Štefan Šimko Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. Máj 2022
Príkazná zmluva
133/2022/44/PaM
100,00 € Ing. Ján Čarnogurský Spišské kultúrne centrum a knižnica
21. Jún 2017
Zmluva o dielo č. R_93/2017
IVES_ZM_R-93-2017_2017
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Spišská knižnica
23. Január 2015
Dodatok č. 10 k Zmluve o spolupráci
10/2015/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi