Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
196/2022/73/PaM
200,00 € Mgr. Barbora Siváčková Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
194/2022/71/PaM
150,00 € Simona Simčáková Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
204/2022/81/PaM
15,00 € Mgr. Dominika Lukáčová Sakmárová Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
208/2022/85/PaM
230,00 € Tomáš Kurilla Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
200/2022/77/PaM
150,00 € Mgr. Klaudia Ťapajnová Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
199/2022/76/PaM
40,00 € PaedDr. Michal Smetanka Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
195/2022/72/PaM
250,00 € Mgr. Marcela Maniaková Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
206/2022/86/PaM
200,00 € Martin Topoľský Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
197/2022/74/PaM
50,00 € Lucia Soviusová Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
190/2022/67/PaM
300,00 € Bc. Alexandra Bachledová Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
192/2022/69/PaM
250,00 € Ing. Ján Čarnogurský Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
202/2022/79/PaM
150,00 € Ing. Róbert Sabol Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
201/2022/78/PaM
400,00 € Bc. Tomáš Thúr Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
207/2022/84/PaM
230,00 € Michal Janigloš Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
212/2022/89/PaM
250,00 € Mgr. Klaudia Pribičková Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
203/2022/80/PaM
50,00 € Jozef Novotný Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
210/2022/87/PaM
100,00 € Folklórna skupina Batizovce Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
205/2022/82/PaM
40,00 € Jozef Zajac Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
193/2022/70/PaM
170,00 € Mgr. Dominika Hrušovská Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
211/2022/88/PaM
120,00 € Miroslav Beck Spišské kultúrne centrum a knižnica