Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme priestorov
012022
0,00 € Základná umelecká škola, Lutherovo nám. 1, Gelnica Spišské kultúrne centrum a knižnica
9. December 2022
Príkazná zmluva
371/2022
180,00 € Bc.Tomáš Thúr Spišské kultúrne centrum a knižnica
9. December 2022
Príkazná zmluva
372/2022
30,00 € PaedDr. Štefan Šimko Spišské kultúrne centrum a knižnica
30. November 2022
Príkazná zmluva
350/2022
30,00 € Mgr. Daniela Lozanová Spišské kultúrne centrum a knižnica
30. November 2022
Príkazná zmluva
351/2022
50,00 € Janka Močiliaková Spišské kultúrne centrum a knižnica
29. November 2022
Príkazná zmluva
356/2022
50,00 € Ľubomír Kopčák Spišské kultúrne centrum a knižnica
29. November 2022
Príkazná zmluva
361/2022
30,00 € Mária Podhorányiová Spišské kultúrne centrum a knižnica
22. November 2022
Príkazná zmluva
348/2022
130,00 € Mgr. Gabriela Kováčiková Spišské kultúrne centrum a knižnica
22. November 2022
Príkazná zmluva
349/2022
350,00 € Filip Žiga DiS.art Spišské kultúrne centrum a knižnica
22. November 2022
Príkazná zmluva
338/2022
100,00 € Mgr. Barbara Antal Červenská Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. November 2022
Príkazná zmluva
339/2022
30,00 € PaedDr. Štefan Šimko Spišské kultúrne centrum a knižnica
4. November 2022
Príkazná zmluva
335/2022
20,00 € Lena Riečanská Spišské kultúrne centrum a knižnica
4. November 2022
Príkazná zmluva
334/2022
200,00 € Lena Riečanská Spišské kultúrne centrum a knižnica
2. November 2022
Príkazná zmluva
331/2022
400,00 € Filip Žiga DiS.art Spišské kultúrne centrum a knižnica
2. November 2022
Príkazná zmluva
332/2022
150,00 € Miroslav Beck Spišské kultúrne centrum a knižnica
2. November 2022
Príkazná zmluva
331/2022-1
400,00 € Filip Žiga DiS.art Spišské kultúrne centrum a knižnica
2. November 2022
Príkazná zmluva
291/2022
100,00 € Benjamín Gabor Spišské kultúrne centrum a knižnica
2. November 2022
Príkazná zmluva
330/2022
0,00 € Ing. Matej Pisarčík Spišské kultúrne centrum a knižnica
2. November 2022
Príkazná zmluva
290/2022
100,00 € Petra Olejníková Spišské kultúrne centrum a knižnica
27. Október 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme didaktickej techniky
02/2022
0,00 € PhDr. Eva Kacejová Spišské kultúrne centrum a knižnica