Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
207/2022/84/PaM
230,00 € Michal Janigloš Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
212/2022/89/PaM
250,00 € Mgr. Klaudia Pribičková Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
203/2022/80/PaM
50,00 € Jozef Novotný Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
210/2022/87/PaM
100,00 € Folklórna skupina Batizovce Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
205/2022/82/PaM
40,00 € Jozef Zajac Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
193/2022/70/PaM
170,00 € Mgr. Dominika Hrušovská Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
211/2022/88/PaM
120,00 € Miroslav Beck Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Jún 2022
Príkazná zmluva
198/2022/75/PaM
40,00 € Michal Sakmár Spišské kultúrne centrum a knižnica
16. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
SFS 1/2022
1 250,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny Spišské kultúrne centrum a knižnica
9. Jún 2022
Zmluva na zabezpečenie plnenia úloh civilnej ochrany
1/2022 EO
0,00 € Ing. Anežka Cmorejová Spišské kultúrne centrum a knižnica
27. Máj 2022
Príkazná zmluva
167/2022/57/PaM
200,00 € RNDr. Pavol Chromý Spišské kultúrne centrum a knižnica
27. Máj 2022
Príkazná zmluva
166/2022/56/PaM
400,00 € M.M. František Beer Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Máj 2022
Príkazná zmluva
169/2022/59/PaM
400,00 € Bc. Lukáš Frankovič Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Máj 2022
Príkazná zmluva
173/2022/63/PaM
400,00 € Viktória Tarabová Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Máj 2022
Príkazná zmluva
174/2022/64/PaM
100,00 € Mgr.art. Zuzana Mega Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Máj 2022
Príkazná zmluva
168/2022/58/PaM
400,00 € Júlia Grejtáková Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Máj 2022
Príkazná zmluva
171/2022/61/PaM
500,00 € Peter Dobrovský Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Máj 2022
Príkazná zmluva
170/2022/60/PaM
200,00 € RNDr. Marta Nižňanská Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Máj 2022
Príkazná zmluva
172/2022/62/PaM
350,00 € Titusz Tóbisz Spišské kultúrne centrum a knižnica
25. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
75092022
1 000,00 € Nadácia SPP Spišské kultúrne centrum a knižnica