Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5473-2024
4 473,87 € Marta Verebová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5478-2024
2 668,42 € Ladislav Vašinský Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5501-2024
1 518,77 € Marcela Langová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5507-2024
3 078,46 € Dušan Dudrik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5690-2024
45,23 € Estera Rontová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5617-2024
4 791,81 € Andrea Matoňáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5620-2024
1 559,42 € Ing. Rastislav Matisko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5623-2024
10 378,47 € Ing. Gabriela Sedláková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5626-2024
3 926,93 € Ondrej Horváth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5637-2024
1 959,38 € Ladislav Jobbágy Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5646-2024
145,73 € Mária Kastlerová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5641-2024
48,12 € Margita Tomčová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5657-2024
28,87 € Ing. Ján Tomčo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5596-2024
2 906,12 € Marek Tóth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5600-2024
16 635,10 € Darina Ivanková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5339-2024
545,07 € Ing. Viera Maňková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5343-2024
782,64 € Peter Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5346-2024
460,58 € Tomáš Haluška Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5370-2024
1 338,82 € Peter Lendacký Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5295-2024
334,62 € Emília Jašková Valaliky Industrial Park, s. r. o.