Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5704-2024
233,47 € Eva Mudrá Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5639-2024
504,11 € Pavlína Sedláková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5651-2024
28,87 € Agnesa Karafová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5585-2024
14 670,66 € Milan Paluv Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5588-2024
1 747,59 € Mgr. Monika Dobrescuová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5594-2024
19 417,05 € Mária Durbáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5598-2024
1 839,52 € Jaroslav Plachý Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5603-2024
3 926,93 € MUDr. Peter Horváth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5601-2024
3 482,20 € Silvia Cipková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5607-2024
4 212,71 € Monika Pačutová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5609-2024
25 049,14 € Viera Lesová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5439-2024
4 678,26 € Terezia Šárošiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5447-2024
10 371,71 € Ing. Peter Krajňák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5449-2024
7 110,12 € František Nagy Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5456-2024
2 635,81 € Ladislav Kačeňák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5385-2024
2 718,52 € Alexander Lampert Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5400-2024
465,86 € Ing. Peter Gajdoš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5412-2024
64,02 € JUDr. Ondrej Kiš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5538-2024
506,26 € Ing. Viera Maňková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5542-2024
7 110,12 € Mgr. Agnesa Jesenská Valaliky Industrial Park, s. r. o.