Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5657-2024
28,87 € Ing. Ján Tomčo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5596-2024
2 906,12 € Marek Tóth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5600-2024
16 635,10 € Darina Ivanková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5339-2024
545,07 € Ing. Viera Maňková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5343-2024
782,64 € Peter Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5346-2024
460,58 € Tomáš Haluška Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5370-2024
1 338,82 € Peter Lendacký Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5295-2024
334,62 € Emília Jašková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5299-2024
6 867,84 € Ing. Ladislav Sedlák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5301-2024
258,06 € Mária Baculiková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5425-2024
1 923,06 € Ing. Gabriela Sedláková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5432-2024
305,46 € Dominik Farkas Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5446-2024
10 083,24 € Ing. Pavol Šároši Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5445-2024
4 104,84 € Mária Molnárová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5450-2024
4 473,87 € Margita Šimeková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5457-2024
12 785,73 € Ondrej Šoltés Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5383-2024
6,81 € František Balogh Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5387-2024
146,49 € Ing. Denisa Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5402-2024
431,79 € Ingrid Antalová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5408-2024
3 737,44 € Viera Királyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.