Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/44/010/27
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
13. Júl 2021
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 21/44/054/221
5 127,76 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
10. Máj 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kojšov
Doplnená
0,00 € Obec Kojšov Štatistický úrad SR
4. December 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/44/012/83
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
4. December 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/44/010/58
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/2472
12 577,00 € Obec Kojšov Ministerstvo financií Slovenskej republiky
11. Február 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 20/44/054/94
345,24 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. Január 2020
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 20/44/054/14
9 481,84 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
20. December 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2017-001324
224 822,73 € Obec Kojšov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Jún 2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
dohoda 19/44/051/64
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
26. Október 2018
Zriadenie záložného práva
0111-PRB/2016/Z
0,00 € Obec Kojšov Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7. September 2018
dohoda o poskytnutí prispevku
dohoda č. 18/44/054/176
7 754,64 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
12. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 075KE140008
075KE140008
Doplnená
40 000,00 € Obec Kojšov Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Júl 2018
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku §50J
dodatok č.1 k dohode č. 18/44/50J/47
6 732,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Jún 2018
dohoda o poskytnutí príspevku §50j
dohoda č.18/44/50j/47
6 732,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Marec 2018
dohoda o poskytnutí príspevku § 50j
dohoda 18/44/50j/14
6 732,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. December 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
OU-KE_ZM_A-2017-022154_2017
11 000,00 € Obec Kojšov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Košice
17. August 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2017-001324
228 385,10 € Obec Kojšov Sekcia európskych programov
13. Jún 2017
Zmluva č. 14/2017/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_14_2017_2337
250,00 € Obec Kojšov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Marec 2017
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 17/44/054/21
6 076,50 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves