Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 075KE140008
075KE140008
Doplnená
40 000,00 € Obec Kojšov Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Júl 2018
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku §50J
dodatok č.1 k dohode č. 18/44/50J/47
6 732,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Jún 2018
dohoda o poskytnutí príspevku §50j
dohoda č.18/44/50j/47
6 732,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Marec 2018
dohoda o poskytnutí príspevku § 50j
dohoda 18/44/50j/14
6 732,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. December 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
OU-KE_ZM_A-2017-022154_2017
11 000,00 € Obec Kojšov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Košice
17. August 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2017-001324
228 385,10 € Obec Kojšov Sekcia európskych programov
13. Jún 2017
Zmluva č. 14/2017/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_14_2017_2337
250,00 € Obec Kojšov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Marec 2017
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 17/44/054/21
6 076,50 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. November 2016
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0111-PRB-2016
119 330,00 € Obec Kojšov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. November 2016
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0112-PRB-2016
16 900,00 € Obec Kojšov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16. November 2016
Zmluva o úvere
800/258/2016
221 620,00 € Obec Kojšov Štátny fond rozvoja bývania
12. Október 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k d.č. 10/§50j/NS 2016
15 120,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Apríl 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
64/§52a/2016/ŠR
487,74 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Apríl 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
16/44/054/109
8 213,19 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Apríl 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
34/2016/§54-ŠnZ
9 969,32 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
31. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
16/44/054/90
8 213,19 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
10/§50j/NS 2016
15 120,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Január 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 73/§52/2015
952,80 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. September 2015
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 8/2015/§ 54 - VZ
25 077,20 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. September 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
119/§52a/2015/ŠR
1 429,20 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves