Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2014
Dlźka evidencie UoZ
43/§52/2014/NP VAOTP-3 SN
1 222,50 € Obec Kojšov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
12. Júl 2013
dohoda o poskytnutí príspevku
7/§50j/NS 2013 SN
17 280,00 € Obec Kojšov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Marec 2013
dohoda o poskytnutí príspevku
005/§50j/2013/NP VAOTP SN
7 513,70 € obec Kojšov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
31. Január 2013
dohoda o poskytnutí príspevku
003/XX/2013/§54 G
4 148,86 € Obec Kojšov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
18. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1351/2012 info
231,52 € Obec Kojšov Slovenská pošta, a. s.
31. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku
036/§50a/NS/2012
4 460,40 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku
029/§50j/2012
2 965,48 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
28. Marec 2012
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania AP
048/§51/2012 d
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
31. Január 2012
dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP
048/§51/2012
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
7. Marec 2011
Dodatok č. 6 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu 11110200082
VS-15/2008-P82
0,00 € Obec Kojšov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky