Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2016
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0111-PRB-2016
119 330,00 € Obec Kojšov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. November 2016
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0112-PRB-2016
16 900,00 € Obec Kojšov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16. November 2016
Zmluva o úvere
800/258/2016
221 620,00 € Obec Kojšov Štátny fond rozvoja bývania
12. Október 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k d.č. 10/§50j/NS 2016
15 120,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Apríl 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
64/§52a/2016/ŠR
487,74 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Apríl 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
16/44/054/109
8 213,19 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Apríl 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
34/2016/§54-ŠnZ
9 969,32 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
31. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
16/44/054/90
8 213,19 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
10/§50j/NS 2016
15 120,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Január 2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 73/§52/2015
952,80 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. September 2015
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 8/2015/§ 54 - VZ
25 077,20 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. September 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
119/§52a/2015/ŠR
1 429,20 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. September 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
73/§52/2015
952,80 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
31. Marec 2015
dohoda o poskytnutí príspevku
12/§50j/NS2015
6 117,93 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
31. Marec 2015
dohoda o poskytnutí príspevku
8/2015/§ 54 - VZ
25 077,20 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. Marec 2015
dohoda o poskytnutí príspevku
25/§52/2015
2 382,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. September 2014
dohoda o poskytnutí príspevku
111/§52/2014/ŠR SN
1 303,20 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
4. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy Z2214012067501
Z2214012067501
Doplnená
261 414,83 € Obec Kojšov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
31. Marec 2014
dohoda o poskytnutí príspevku
5/§50j/NS 2014/ŠR SN
23 400,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
31. Marec 2014
dohoda o poskytnutí príspevku
007/§50/NS/2014
5 211,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves