Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
161/NZK/2023/1
700,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Divadlo ARÉNA
8. November 2023
Zmluva o dočasnom podnájme nebytových priestorov
052/00/2023/02/D
700,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Divadlo ARÉNA
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci
51/00/2023/02/D
0,00 € Mesto Pezinok Divadlo ARÉNA
19. September 2023
Čiastková Zmluva o združenej dodávke energie
035/00/2023/05/D
Doplnená
0,00 € ZSE Energia, a.s. Divadlo ARÉNA
5. September 2023
Zmluva O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PREVÁDZKOVANIA VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA ELEKTRICKÉHO TS č. 2115-000
034/00/2023/05/D
0,00 € ZSE Energia, a.s. Divadlo ARÉNA
17. August 2023
Zmluva o zabezpečení účinkovania interpretov
033/00/2023/03/O
2 000,00 € Nezisková organizácia NEO Divadlo ARÉNA
31. Máj 2023
Servisná zmluva
03200202302D
0,00 € GoodRequest, s.r.o. Divadlo ARÉNA
18. Máj 2023
Rámcová dohoda
029/00/2023/02/D
73 500,00 € Presťahuj, s.r.o. Divadlo ARÉNA
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo a lcenčná zmluva
015/00/2023/06/A
1 900,00 € Róbert Mačkay Divadlo ARÉNA
22. Marec 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej Zmluve
009/00/2023/02/D
0,00 € LIONS & Partners, a.s. Divadlo ARÉNA
3. Marec 2023
Zmluva odielo
006/00/2023/02/D
24 360,00 € PK dekor, s.r.o. Divadlo ARÉNA
13. Január 2023
Zmluva o mediálnej spolupráci
186/00/2022/02/D
Doplnená
5 000,00 € C.E.N., s.r.o Divadlo ARÉNA
13. Január 2023
Zmluva o spolupráci
185/00/2022/02/D
5 600,00 € Flowers Drive, s.r.o. Divadlo ARÉNA
6. December 2022
Licenčná zmluva k divadelnému prevádzkovaniu autorského diela
077/00/2022/02/D
1 500,00 € Aura-Pont s.r.o. Divadlo ARÉNA
22. November 2022
Zmluva o marketingovej spolupráci
071/00/2022/02/D
0,00 € Dramox, s.r.o. Divadlo ARÉNA
21. November 2022
Zmluva o marketingovej spolupráci
070/00/2022/02/D
0,00 € Dramox, s.r.o. Divadlo ARÉNA
14. November 2022
Licenčná zmluva k divadelnému prevádzkovaniu autorského diela
063/00/2022/02/D
0,00 € Aura-Pont s.r.o. Divadlo ARÉNA
14. November 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
061/00/2022/02/D
2 400,00 € JaOnMi CreatureS, s.r.o. Divadlo ARÉNA
14. November 2022
Zmluva o dielo
062/00/2022/02/D
9 600,00 € Zmluva o dielo Divadlo ARÉNA
10. November 2022
Zmluva o umeleckom vystúpení
057/00/2022/03/O
3 600,00 € Divadelné združenie Korbáč Myjava Divadlo ARÉNA