Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2022
ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
058/00/2022/05/I
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Divadlo ARÉNA
28. September 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
042/00/2022/01/D
0,00 € Róbert Mačkay Divadlo ARÉNA
28. September 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
044/00/2022/02/D
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Divadlo ARÉNA
28. September 2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
046/00/2022/02/D
0,00 € Popper Capital, s.r.o. Divadlo ARÉNA
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
041/00/2022/02/D
15 000,00 € Fond na podporu umenia Divadlo ARÉNA
18. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
040/00/2022/03/O
0,00 € Horehronské múzeum Divadlo ARÉNA
8. Jún 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
010/00/2022/01/D
700,00 € Róbert Mačkay Divadlo ARÉNA
8. Jún 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
011/00/2022/01/D
1 500,00 € Wittgruber s.r.o. Divadlo ARÉNA
8. Jún 2022
Zmluva o dielo
009/00/2022/01/D
2 700,00 € Štefan Potančok Divadlo ARÉNA
8. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb správy dokumentov (Služby RM)
008/00/2022/02/D
0,00 € IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. Divadlo ARÉNA
4. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
007/00/2022/02/S
8 000,00 € Smart Dental Clinic s. r. o. Divadlo ARÉNA
31. Máj 2022
Zmluva o odohratí divadelného predstavenia č.03/ZHZ/2022
006/00/2022/03/O
5 600,00 € Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Divadlo ARÉNA
18. August 2020
Zmluva o spolupráci
ZM2023925
Doplnená
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Divadlo ARÉNA
2. September 2019
Zmluva o spolupráci
ZM2021360
Doplnená
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Divadlo ARÉNA
25. Marec 2019
Kúpna zmluva
Z20199346_Z
3 210,00 € ĽUBICA, s.r.o. Divadlo Aréna
28. Február 2019
Kúpna zmluva
Z20195338_Z
2 699,97 € KoHa pro s.r.o. Divadlo Aréna
22. Február 2019
Kúpna zmluva
Z20195369_Z
15 000,00 € GoodRequest, s.r.o. Divadlo Aréna
6. December 2018
Kúpna zmluva
Z201853239_Z
1 500,00 € Jozef Forgáč-olympia Divadlo Aréna
6. December 2018
Rámcová dohoda
Z201853241_Z
26 890,00 € DMC, s.r.o. Divadlo Aréna
16. November 2018
Kúpna zmluva
Z201849974_Z
7 800,00 € AUTO - IMPEX spol. s r.o. Divadlo Aréna