Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20151560_Z
574,80 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Divadlo Aréna
28. Február 2015
Kúpna zmluva
Z20151024
480,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Divadlo Aréna
18. Február 2015
Kúpna zmluva
Z2015709_Z
398,40 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Divadlo Aréna
17. Február 2015
Kúpna zmluva
Z2015661_Z
187,55 € KIZZE D&S s. r. o. Divadlo Aréna
10. Február 2015
Kúpna zmluva
Z2015441_Z
934,80 € LASER servis, spol. s.r.o. Divadlo Aréna
10. Február 2015
Kúpna zmluva
Z2015442_Z
224,40 € INTERVIA s. r. o. Divadlo Aréna
9. Február 2015
Kúpna zmluva
Z2015426_Z
140,40 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Divadlo Aréna
6. Február 2015
Kúpna zmluva
Z2015330_Z
382,80 € TATRACHEMA VD Divadlo Aréna
4. Február 2015
Kúpna zmluva
Z2015324_Z
316,80 € Cb elektro s.r.o. Divadlo Aréna
4. Február 2015
Kúpna zmluva
Z2015328_Z
337,00 € Ing. Iveta Janíková Divadlo Aréna
15. Január 2015
Kúpna zmluva
Z201534_Z
319,18 € JURIGA spol. s r. o. Divadlo Aréna
15. Január 2015
Kúpna zmluva
Z201535_Z
356,40 € Ing. Peter Gerši GCTECH Divadlo Aréna
2. September 2014
Licenčná zmluva
ZM2005772
492,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Divadlo ARÉNA
2. September 2014
Licenčná zmluva
ZM2005770
133,20 € Rozhlas a televízia Slovenska Divadlo ARÉNA
7. Marec 2012
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
XII/18/12/RUK
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave DIVADLO ARÉNA