Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
062022
1 560,00 € Ing. Marián Péteri Obec Matúškovo
2. Jún 2022
ZSVS-Zmluva č. 3/1000180439 o dodávke vody z verejného vodovodu
08/06/2022
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Matúškovo
16. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/K/GA/0203 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2022/OBC/R/K/GA/0203 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Matúškovo
13. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/S/GA/0202 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/R/S/GA/0202
800,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Matúškovo
11. Máj 2022
Nájomná zmluva
2/03/2022
0,00 € Obec Matúškovo Obec Matúškovo
11. Máj 2022
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb
5/04/2022
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Matúškovo
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22170070
04/04/2022
450,00 € Nadácia ZSE Obec Matúškovo
14. Apríl 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
94256/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Matúškovo
15. Júl 2020
Zmluva č. 002/NAJ/2020 o nájme technicko-prevádzkových celkov hlavných závlahových zariadení za účelom ich využívania, uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianského zákonníka
002/NAJ/2020
273,92 € Hydromeliorácie, š.p. AGRO – MATÚŠKOVO, s.r.o.
9. August 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
894/2019
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Matúškovo
27. September 2016
Zmluva za prevod vlastníctva č. 03676/2015-PKZP-K40123/15.00 - AGRO-Matúškovo s.r.o., k.ú. Matúškovo
03676/2015-PKZP-K40123/15.00
79 904,02 € Slovenský pozemkový fond AGRO-MATÚŠKOVO S.R.O.
27. September 2016
Kúpna zmluva č. 03619/2015-PKZ-K40673/15.00 - AGRO-MATÚŠKOVO, s.r.o., k.ú. Matúškovo
03619/2015-PKZ -K40673/15.00
3 799,36 € Slovenský pozemkový fond AGRO-MATÚŠKOVO S.R.O.
26. September 2016
Zmluva o obstaraní vystúpenia
55-09/2016
115,00 € Hudobné centrum Obec Matúškovo - Obecný úrad
24. August 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2016
617/2016
2 000,00 € Úrad vlády SR Obec Matúškovo
15. Júl 2016
Darovacia zmluva
1899/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obecný úrad Matúškovo
13. Jún 2016
Darovacia zmluva
1556/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Matúškovo
14. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
1343/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Matúškovo
31. August 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-TT_ZM_44-TT-2015_2015
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trnava Obec Matúškovo
30. Marec 2015
Doplnenie dokaldov
02170/2014-PNZ -P40649/14.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond AGRO-MATÚŠKOVO S.R.O.
30. Jún 2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
37a/§52a/2014/ŠR
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta Obec Matúškovo