Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o dielo č. 14092023-TN
94/2023
2 388,00 € Premier Colsunting EU, s.r.o. Obec Matúškovo
30. August 2023
Delimitačný protokol č. 5/2023
92/2023
26,56 € SR - Ministerstvo hospodárstva SR Obec Matúškovo
18. Júl 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/S/GA/0079 o poskytnutí účelovej dotácie
81/2023
2 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Matúškovo
18. Júl 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/S/GA/0067 o poskytnutí účelovej dotácie
80/2023
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Matúškovo
23. Jún 2023
Zmluva o dielo
66/2023
45 038,53 € Aquamont s.r.o. Obec Matúškovo
20. Jún 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
64/2023
1 176,00 € Galileo Corporation, s.r.o. Obec Matúškovo
12. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
63/2023
1 620,00 € Ing. Marián Péteri Obec Matúškovo
9. Marec 2023
Kúpna zmluva
22/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Obec Matúškovo
9. Marec 2023
Kúpna zmluva
21/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Obec Matúškovo
15. Február 2023
Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/1424/10/2012
17/2023
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Matúškovo
9. Február 2023
Mandátna zmluva č. 12/2023
15/2023
0,00 € Agnesa Búsová Obec Matúškovo
13. December 2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
01/12/2022
468,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Matúškovo
26. Október 2022
Nájomná zmluva č. 06/2022
15/10/2022
0,00 € REALEURO-RT, s.r.o. Obec Matúškovo
24. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
13/10/2022
5 000,00 € Obec Matúškovo Rímskokatolícka cirkev, farnosť Matúškovo
24. Október 2022
Zmluva o dielo
11/10/2022
36 644,64 € ByteComp, s.r.o. Obec Matúškovo
19. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AKP5
09/10/2022
38 452,86 € Poľnohospodárska platobná agentúra Obec Matúškovo
17. Október 2022
Kúpna zmluva
08/10/2022
252,00 € Miroslav Kontár - Ildikó Kontárová Obec Matúškovo
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/177
12 562,60 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Matúškovo
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
05/10/2022
12 935,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Matúškovo
3. Október 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
04/10/2022
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Obec Matúškovo