Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2016
617/2016
2 000,00 € Úrad vlády SR Obec Matúškovo
15. Júl 2016
Darovacia zmluva
1899/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obecný úrad Matúškovo
13. Jún 2016
Darovacia zmluva
1556/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Matúškovo
14. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
1343/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Matúškovo
31. August 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-TT_ZM_44-TT-2015_2015
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trnava Obec Matúškovo
30. Marec 2015
Doplnenie dokaldov
02170/2014-PNZ -P40649/14.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond AGRO-MATÚŠKOVO S.R.O.
30. Jún 2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
37a/§52a/2014/ŠR
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta Obec Matúškovo
27. Jún 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
12/§50j/NS/2014/ŠR
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta Obec Matúškovo
13. November 2013
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 20100/26110130083
Zmluva 20100/26110130083
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Obec Matúškovo
13. November 2013
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 20099/26110130083
Zmluva 20099/26110130083
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Obec Matúškovo
22. Október 2013
Zápis z inventarizácie
05054/2013-PNZ -P40421/05.06
0,00 € Slovenský pozemkový fond AGRO-MATÚŠKOVO S.R.O.
14. Jún 2013
Dodatok k nájomnej zmluve č. 01658/2013-PNZ-P40421/05.05 - zaslanie na podpis
01658/2013-PNZ -P40421/05.05
0,00 € Slovenský pozemkový fond AGRO-MATÚŠKOVO S.R.O.
11. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OBU-TT_ZM_37-TT-2013_2013
7 900,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Obvodný úrad Trnava Obec Matúškovo
2. Apríl 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania 20099/26110130083
20099/26110130083
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Obec Matúškovo
4. December 2012
Zápis z inventarozácie
02396/2012-PNZ -P40421/05.04
0,00 € Slovenský pozemkový fond AGRO-MATÚŠKOVO S.R.O.
21. Máj 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2012_PKR_GR_2585
736,80 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Matúškovo, Základná škola