Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
03/10/2022
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Obec Matúškovo
24. August 2022
Zmluva o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie
09/08/2022
2 300,00 € Obec Matúškovo Agro-Matúškovo s.r.o.
23. August 2022
Kúpna zmluva
03/08/2022
2 484,00 € Ing.arch.V.Perleczký - MVDr, Miloslav Majtán Obec Matúškovo
10. August 2022
Zmluva o dielo
01/08/2022
212 949,86 € Aquamont s.r.o. Obec Matúškovo
25. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
25/07/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Matúškovo
13. Júl 2022
Nájomná zmluva
06/2022
0,00 € Obec Matúškovo Obec Matúškovo
13. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
06/2022
720,00 € Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o. Obec Matúškovo
7. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
062022
1 560,00 € Ing. Marián Péteri Obec Matúškovo
2. Jún 2022
ZSVS-Zmluva č. 3/1000180439 o dodávke vody z verejného vodovodu
08/06/2022
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Matúškovo
16. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/K/GA/0203 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2022/OBC/R/K/GA/0203 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Matúškovo
13. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/S/GA/0202 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/R/S/GA/0202
800,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Matúškovo
11. Máj 2022
Nájomná zmluva
2/03/2022
0,00 € Obec Matúškovo Obec Matúškovo
11. Máj 2022
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb
5/04/2022
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Matúškovo
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22170070
04/04/2022
450,00 € Nadácia ZSE Obec Matúškovo
14. Apríl 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
94256/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Matúškovo
15. Júl 2020
Zmluva č. 002/NAJ/2020 o nájme technicko-prevádzkových celkov hlavných závlahových zariadení za účelom ich využívania, uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianského zákonníka
002/NAJ/2020
273,92 € Hydromeliorácie, š.p. AGRO – MATÚŠKOVO, s.r.o.
9. August 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
894/2019
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Matúškovo
27. September 2016
Zmluva za prevod vlastníctva č. 03676/2015-PKZP-K40123/15.00 - AGRO-Matúškovo s.r.o., k.ú. Matúškovo
03676/2015-PKZP-K40123/15.00
79 904,02 € Slovenský pozemkový fond AGRO-MATÚŠKOVO S.R.O.
27. September 2016
Kúpna zmluva č. 03619/2015-PKZ-K40673/15.00 - AGRO-MATÚŠKOVO, s.r.o., k.ú. Matúškovo
03619/2015-PKZ -K40673/15.00
3 799,36 € Slovenský pozemkový fond AGRO-MATÚŠKOVO S.R.O.
26. September 2016
Zmluva o obstaraní vystúpenia
55-09/2016
115,00 € Hudobné centrum Obec Matúškovo - Obecný úrad