Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právných služieb
ZLC-12-2024
286 189,20 € Malata, Pružinký, Hegedüš&Partners s.r.o. (MPHadvocates) Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Február 2024
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-11-2024
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-02-2024
550,00 € Ing. Dávid Cymbalák, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-06-2024
550,00 € Ing. Miroslav Murín Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-05-2024
2 220,00 € Ing. Miroslav Michalko, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-09-2024
1 360,00 € PaedDr. Anita Škodáčková PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-10-2024
1 360,00 € Mgr. Tomáš Jašek Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-03-2024
1 320,00 € doc. Ing. Ján Genči, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-04-2024
3 080,00 € Ing. Ondrej Kainz, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-08-2024
6 040,00 € Mgr. Peter Kučera Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Január 2024
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-07-2024
1 100,00 € Ing. Roman Vápeník, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Január 2024
ZMLUVA O PARTNERSTVE
115/2024
4 251 314,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Január 2024
ZMLUVA O PARTNERSTVE (za účelom realizácie projektu „Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska“)
ZLC-01-2024
6 204 900,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. Január 2024
Memorandum o spolupráci
ZML/0050/2023
10 000,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZLC-122-2023
7 334,00 € vacuumlabs, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-118-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-119-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-116-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-121-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-117-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky