Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2021
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-09-2021
Doplnená
691,00 € Ing. Angelika Hanesz Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
31. Marec 2021
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-10-2021
744,00 € Mgr. Dávid Petrezsél Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
31. Marec 2021
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-11-2021
Doplnená
688,00 € RNDr. Róbert Tomolya, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Marec 2021
Membership Agreement no. 3007
ZLC-03-2020
Doplnená
0,00 € HubHub Slovakia s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. Február 2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-06-2021
1 000,00 € Bc. Tomáš Jašek Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. Február 2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-08-2021
Doplnená
4 980,00 € Mgr. Peter Kučera Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. Február 2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-01-2021
500,00 € Ing. Dávid Cymbalák Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. Február 2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-04-2021
1 200,00 € PeadrDr. Anita Škodáčková, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. Február 2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-03-2021
4 500,00 € Doc.Ing. František Jakab, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. Február 2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-05-2021
3 200,00 € Ing. Miroslav Michalko, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. Február 2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-07-2021
2 800,00 € Ing. Ondrej Kainz, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. Február 2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-02-2021
500,00 € Mgr. Jaroslav Výbošťok Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
15. Apríl 2020
Zmluva o spolupráci
ZLC-02-2020
0,00 € Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb ekonomického charakteru
ZLC-01-2020
0,00 € EKORDA, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky