Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení a realizácií informačnej, vzdelávacej a podpornej kampane pre vzdelávacie inštitúcie s cieľom zabezpečiť súlad ich aktivít s propozíciami národného projektu Digitálny žia
ZLC-34-2023
68 712,00 € hrda.sk s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
3. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní daňového poradenstva
ZLC-33-2023
0,00 € Taxes ATLAS s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311141DGC2
ZLC-31-2023
8 610 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. Jún 2023
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-32-2023
3 300,00 € Joshua Michael Ruggiero Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
23. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311141DGC2
1435/2023
8 610 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Jún 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
2023/19
0,00 € Obec Žehňa Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Jún 2023
Zmluva na spolupráci na projekte digitálny žiak
Zmluva na spolupráci na projekte digitálny žiak
0,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14. Jún 2023
realizácie projektu digitálny žiak
00036/2023/GMMHLM-8
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
13. Jún 2023
Zoznam oprávnených osôb a špecifikácia rozsahu oprávnení k účtu
ZLC-29-2023
0,00 € Tatra banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
13. Jún 2023
Vykonávacia zmluva č.1 k Rámcovej zmluve o spolupráci zmluvných strán
ZLC-30-2023
0,00 € Tatra banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Jún 2023
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-27-2023
1 500,00 € Ing. Miroslav Michalko, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Jún 2023
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-24-2023
1 200,00 € Ján Genči, doc. Ing. PhD Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Služby externého automatizovaného spracovávania údajov
ZLC-22-2023
53 164,80 € Turn, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Jún 2023
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-25-2023
2 020,00 € František Jakab Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Jún 2023
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-26-2023
2 800,00 € Ing. Ondrej Kainz, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Jún 2023
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-28-2023
1 000,00 € Roman Vápeník Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Jún 2023
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-23-2023
500,00 € Ing. Dávid Cymbalák, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Vykonávacia zmluva
ZLC-21-2023
0,00 € Tatra banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Darovacia zmluva
ZLC-20-2023
5 000,00 € HP Inc.Czech republic s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
30. Máj 2023
Darovacia zmluva
ZLC-19-2023
665,00 € ESET, spol. s r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky