Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Október
2020
Dohoda o odstúpení od zmluvy
20201014_AÚ SAV_SAV
0,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
13.
Október
2020
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
PZ20201012-pokorny
0,00 € Jaroslav Pokorný Slovenská akadémia vied
8.
Október
2020
Zmluva o spolupráci pri realizácii Programu SASPRO 2
16/2020
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská akadémia vied
2.
Október
2020
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
20200918-SAV-TUKE-UPJS
0,00 € Technická univerzita v Košiciach | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Slovenská akadémia vied
2.
Október
2020
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
20200925-SAV_SCDI
0,00 € Slovenské centrum digitálnych inovácií Slovenská akadémia vied
30.
September
2020
Zmluva o spolupráci pri realizácii Programu SASPRO 2
15/2020
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská akadémia vied
29.
September
2020
RÁMCOVÁ DOHODA na dodanie tovaru č. 2020/OSMaE/ZML/004
2020/OSMaE/ZML/004
Doplnená
0,00 € HO&PE FAMILY, s. r. o. Slovenská akadémia vied
28.
September
2020
RÁMCOVÁ DOHODA na dodanie tovaru č. 2020/OSMaE/ZML/005
2020/OSMaE/ZML/005
Doplnená
0,00 € CHRIEN, spol. s r. o. Slovenská akadémia vied
28.
September
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke
20200928_CVTI SR
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
24.
September
2020
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_ramos
0,00 € José Sánchez Ramos Slovenská akadémia vied
8.
September
2020
Nadácia ESET - Slovenská akadémia vied - finančný príspevok
20200904_NadaciaEset
5 000,00 € Nadácia ESET Slovenská akadémia vied
3.
September
2020
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIO DIELA A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20200903_satinska
0,00 € PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD. Slovenská akadémia vied
3.
September
2020
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_jutho
0,00 € Haegeman Jutho Slovenská akadémia vied
2.
September
2020
DOHODA
20200831_dohoda
0,00 € Centrum spoločných činností SAV Slovenská akadémia vied
31.
August
2020
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie ,studenej vody ,zrážkovej vody a za areálové služby ,
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie ,studenej vody ,zrážkovej vody a za areálové služby ,
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied org. zložka. Správa účelových zariadení SAV Slovenská akadémia vied
28.
August
2020
Kúpna zmluva
20200714_Hubinak
Doplnená
0,00 € Róbert Hubinák Slovenská akadémia vied
25.
August
2020
Zmluva o partnerstve / projekt s ITMS 313021T081
003/2019/2.1.1/OPVaI/DP/PZ
172 513,80 € Biomedicínske centrum slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
24.
August
2020
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_schurer
0,00 € Janna Schurer Slovenská akadémia vied
24.
August
2020
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_veis
0,00 € Libor Veis Slovenská akadémia vied
20.
August
2020
Zmluva o dodaní zariadenia PMX a odoberaní produktov spoločnosti BUDIŠ a.s.
20200820_budis
0,00 € BUDIŠ a.s. Slovenská akadémia vied
« 1 2 3 4 5 6 7 »