Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
35/2023
0,00 € Orange Slovensko a.s. Mestská časť Košice-Sever
2. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DBQ4-91-108
2073/2023
941 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Košice - Sever
31. Júl 2023
DODATOK č.2 k ZMLUVE O TESTOVANÍ POUŽÍVANIA careseeHomeCare
34/2023
0,00 € CareSee s. r. o. Mestská časť Košice-Sever
27. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 1/2023
32/2023
0,00 € iMprove GROUP, s.r.o. Mestská časť Košice-Sever
20. Júl 2023
Dodatok č.3 k zmluve na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu
33/2023
0,00 € ENVI-TRADE, spol. s.r.o Košice Mestská časť Košice-Sever
30. Jún 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE O TESTOVANÍ POUŽÍVANIA careseeHomeCare
31/2023
0,00 € CareSee s. r. o. Mestská časť Košice-Sever
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o službách o výpočtovej technike
29/2023
0,00 € Ing. Beáta Juhásová SoftComProg Mestská časť Košice-Sever
29. Jún 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby
40/2023
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice - Sever
29. Jún 2023
Rámcová zmluva o poskytovania stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby
30/2023
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice-Sever
16. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
28/2023
941 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Košice-Sever
6. Jún 2023
Poistná zmluva – úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
27/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s Mestská časť Košice-Sever
29. Máj 2023
Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania pre dôchodcov
26/2023
0,00 € Gastroservis MM, s.r.o. Mestská časť Košice-Sever
25. Máj 2023
Dohoda č. 23/41/054/1320 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
25/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice-Sever
25. Apríl 2023
Dodatok č. 10 k zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy
16/2023
0,00 € Mesto Košice Mestská časť Košice-Sever
18. Apríl 2023
Darovacia zmluva
23/2023
0,00 € KOSIT a.s. Mestská časť Košice-Sever
14. Apríl 2023
Poistná zmluva č. 5190058927
24/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa Mestská časť Košice-Sever
3. Apríl 2023
Zmluva o testovaní používania careseeHomecare
21/2023
0,00 € CareSee s. r. o. Mestská časť Košice-Sever
3. Apríl 2023
Dohoda č. 23/41/054/418
22/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice-Sever
31. Marec 2023
Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
20/2023
0,00 € Lucia Takácsová Mestská časť Košice-Sever
28. Marec 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
19/2023
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice-Sever