Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Poistná zmluva – úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
27/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s Mestská časť Košice-Sever
29. Máj 2023
Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania pre dôchodcov
26/2023
0,00 € Gastroservis MM, s.r.o. Mestská časť Košice-Sever
25. Máj 2023
Dohoda č. 23/41/054/1320 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
25/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice-Sever
25. Apríl 2023
Dodatok č. 10 k zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy
16/2023
0,00 € Mesto Košice Mestská časť Košice-Sever
18. Apríl 2023
Darovacia zmluva
23/2023
0,00 € KOSIT a.s. Mestská časť Košice-Sever
14. Apríl 2023
Poistná zmluva č. 5190058927
24/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa Mestská časť Košice-Sever
3. Apríl 2023
Zmluva o testovaní používania careseeHomecare
21/2023
0,00 € CareSee s. r. o. Mestská časť Košice-Sever
3. Apríl 2023
Dohoda č. 23/41/054/418
22/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice-Sever
31. Marec 2023
Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
20/2023
0,00 € Lucia Takácsová Mestská časť Košice-Sever
28. Marec 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
19/2023
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice-Sever
28. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
18/2023
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice-Sever
27. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
17/2023
0,00 € Orange Slovensko a.s. Mestská časť Košice-Sever
22. Marec 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
22/2023
77 400,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice - Sever
22. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
23/2023
92 880,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice - Sever
15. Marec 2023
Darovacia zmluva
4/2022
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Mestská časť Košice-Sever
13. Marec 2023
Dohoda č. 23/41/054/148 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
23/41/054/148
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice-Sever
28. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
13/2023
0,00 € Správa domov Košice s.r.o. Mestská časť Košice-Sever
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách na
14/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mestská časť Košice-Sever
13. Február 2023
Kolektívna zmluva na roky 2023 a 2024
12/2023
0,00 € Prvá základná odborová organizácia Mestská časť Košice-Sever
13. Február 2023
Zmluva na servis stoličkového výťahu
11/2023
0,00 € Stannah s.r.o. Mestská časť Košice-Sever