Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
23/2024
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Mestská časť Košice-Sever
7. Máj 2024
Rámcová zmluva o spolupráci – rastlinný materiál pre predzáhradky v MČ Košice – Sever
V/2024/10
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Mestská časť Košice – Sever
3. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
38/2024
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice - Sever
26. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/KE/001
21/2024
949 791,96 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice-Sever
26. Apríl 2024
Rámcová zmluva
22/2024
0,00 € ASANARATES s.r.o. Mestská časť Košice-Sever
26. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
20/2024
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice-Sever
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
18/2024
300,00 € občianske združenie USMEJ SA NA MŇA Mestská časť Košice-Sever
8. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
17/2024
Doplnená
99,75 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Mestská časť Košice-Sever
5. Apríl 2024
Dohoda 24/41/054/205 o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovných miest, ktorých predmetom je poskytovanie OS, uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
16/2024
22 875,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice-Sever
4. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
252042024
0,00 € Základná škola Tomášikova 31, Košice Mestská časť Košice - Sever
4. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke č. 252042024
15/2024
0,00 € Základná škola Tomášikova 31 Mestská časť Košice-Sever
28. Marec 2024
Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
14/2024
0,00 € Lucia Takácsová Mestská časť Košice-Sever
26. Marec 2024
D O H O D A Číslo: 24/41/054/101 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
13/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice-Sever
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
12/2024
0,00 € Ing. Matilda Duditšová Mestská časť Košice-Sever
22. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
252032024
0,00 € Základná škola Tomášikova 31, Košice Košice - Sever
21. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3/2024
3/2024
337,94 € Spojená škola, Košice/Odborárska 2 Košice-Sever
21. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. ZoV24312024
Zmluva o výpožičke č. ZoV24312024
751,23 € Základná škola, Polianska 1, Košice Košice - Sever
21. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 252032024
10/2024
0,00 € Základná škola Tomášikova 31 Mestská časť Košice-Sever
21. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 03/2024/227
11/2024
0,00 € Základná škola Hroncova 23 Mestská časť Košice-Sever
21. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3/2024
7/2024
0,00 € Spojená škola, Odborárska 2, Košice Mestská časť Košice-Sever