Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Membership Agreement no. 3007.6
ZL-23-2022
939,60 € HubHub Slovakia s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
26. September 2022
Memorandum o spolupráci
ZL-22-2022
0,00 € Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. September 2022
Memorandum o spolupráci
ZL-21-2022
0,00 € Staromestská knižnica Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. August 2022
Kúpna zmluva na obstaranie tovarov - časť 1
1/A/2022/NP SENIORI
33 180,00 € Top Soft BSB s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. August 2022
Kúpna zmluva na obstaranie tovarov - časť 2
2/B/2022/NP SENIORI
1 440,00 € Top Soft BSB s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. August 2022
Kúpna zmluva na obstaranie tovarov - časť 3
3/C/2022/NP SENIORI
5 256,00 € Top Soft BSB s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
16. August 2022
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZL-12-2022
2 480,00 € Mgr. Peter Kučera Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
5. August 2022
Zmluva o dielo
ZLC-16-2022
6 250,00 € RECON Technologies s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
15. Jún 2022
Memorandum o spolupráci
ZLC-15-2022
600,00 € Strednou odbornou školou polytechnickou v Humennom Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
7. Jún 2022
Memorandum o spolupráci
ZLC-14-2022
4 000,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
31. Máj 2022
Membership Agreement no. 3007.5
ZLC-12-2022
904,80 € HubHub Slovakia s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
31. Máj 2022
Zmluva o vedení účtovníctva a spracovaní miezd
ZLC-13-2022
0,00 € Ing. Lucia Baričič - ACCLI Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Apríl 2022
Darovacia zmluva
ZLC-11-2022
798,34 € ESET, spol. s r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
7. Apríl 2022
Darovacia zmluva
ZLC-10-2022
408,00 € IKEA Bratislava, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Marec 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
ZLC-08-2022
7 560,00 € A4 Audit, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-04-2022
1 500,00 € Ing. Miroslav Michalko, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-06-2022
1 000,00 € Mgr. Tomáš Jašek Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-03-2022
3 300,00 € Joshua Michael Ruggiero Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-05-2022
1 000,00 € Ing. Roman Vápeník, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14. Január 2022
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-02-2022
1 200,00 € Ján Genči, doc. Ing. PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky