Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Agreement on Qubes Services and facilities NO.1029
ZLC-04-2023
4 200,00 € HubHub Slovakia s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve 1/A
ZLC-60-2023
21 240,00 € TOP SOFT BSB s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
ZLC-02-2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZLC-03-2023
82 200,00 € Malata, Pružinský, Hegedüs & Partners s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
21. Február 2023
Členská zmluva číslo 3007.9
ZLC-01-2023
2 296,00 € HubHub Slovakia s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Február 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-57-2023
0,00 € Obec Polomka Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Február 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-56-2023
0,00 € Obec Santovka Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Február 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-58-2023
0,00 € AkSen-aktívny senior o.z. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Február 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-59-2023
0,00 € Základná škola Holubyho Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Február 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-55-2023
0,00 € Mestská časť Košice - Nad Jazerom Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPS8 zo dňa 6.12.2022
ZLC-55-2022
65 436 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
10. Január 2023
Zmluva o bežnom účte PO alebo FO - Podnikateľa
ZLC-54-2022
0,00 € Tatra banka Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
10. Január 2023
Zmluva o vydaní firemnej debetnej platobnej karty
ZLC-53-2022
0,00 € Tatra banka Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28. December 2022
Dodatok 1 kúpnej zmluvy na Obstaranie tovarov pre projekt pod názvom "Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe". 1.časť - notebooky a PC zostavy pre monitorované test-pointy pre organizácie združujúce seniorov.
DODATOK 1 k zmluve č.1/A/2022/NP SENIORI
21 240,00 € Top Soft BSB s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
9. December 2022
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
ZLC-52-2022
0,00 € i – Trade Global s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
9. December 2022
ZMLUVA O SKUPINOVEJ REZERVÁCII Č. 1226373
ZLC-51-2022
7 025,00 € DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
6. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPS8 zo dňa 6.12.2022
4222/2022
65 436 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
23. November 2022
Zmluva o bežnom účte FO alebo PO podnikateľa
ZLC-49-2022
0,00 € Tatra banka a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
23. November 2022
Membership Agreement no. 3007.8
ZLC-50-2022
1 784,00 € HubHub Slovakia s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky