Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Apríl
2022
Darovacia zmluva
ZLC-11-2022
798,34 € ESET, spol. s r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
7.
Apríl
2022
Darovacia zmluva
ZLC-10-2022
408,00 € IKEA Bratislava, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22.
Marec
2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
ZLC-08-2022
7 560,00 € A4 Audit, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14.
Január
2022
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-04-2022
1 500,00 € Ing. Miroslav Michalko, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14.
Január
2022
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-06-2022
1 000,00 € Mgr. Tomáš Jašek Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14.
Január
2022
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-03-2022
3 300,00 € Joshua Michael Ruggiero Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14.
Január
2022
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-05-2022
1 000,00 € Ing. Roman Vápeník, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14.
Január
2022
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-02-2022
1 200,00 € Ján Genči, doc. Ing. PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14.
Január
2022
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-01-2022
500,00 € Ing. Dávid Cymbalák, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14.
Január
2022
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-07-2022
1 000,00 € PeadrDr. Anita Škodáčková, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
18.
December
2021
Contract of the Provision of Financial Resources from International Visegrad Fund's Strategic Grant No 22120326
22120326
100 000,00 € International Visegrad Fund Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
13.
August
2021
Zmluva o dielo
ZLC-12-2021
29 448,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
31.
Marec
2021
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-09-2021
Doplnená
691,00 € Ing. Angelika Hanesz Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
31.
Marec
2021
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-10-2021
744,00 € Mgr. Dávid Petrezsél Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
31.
Marec
2021
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-11-2021
Doplnená
688,00 € RNDr. Róbert Tomolya, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22.
Marec
2021
Membership Agreement no. 3007
ZLC-03-2020
Doplnená
0,00 € HubHub Slovakia s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28.
Február
2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-06-2021
1 000,00 € Bc. Tomáš Jašek Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28.
Február
2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-08-2021
Doplnená
4 980,00 € Mgr. Peter Kučera Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28.
Február
2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-01-2021
500,00 € Ing. Dávid Cymbalák Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
28.
Február
2021
Zmluva o spoločnom diele
ZLC-04-2021
1 200,00 € PeadrDr. Anita Škodáčková, PhD. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
1 2 »