Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
123/2022/FUSAVvvi
Doplnená
3 049 989,57 € Slovenská akadémia vied Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
19. December 2022
Zmluva č. 1026/2022 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
121/2022/FUSAVvvi
141 840,00 € Úrad vlády SR Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
19. December 2022
Supplier Agreement
122/2022/FUSAVvvi
13 500,00 € INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK («IFE») Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. December 2022
Zmluva č. 1025/2022 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
120/2022/FUSAVvvi
173 520,00 € Úrad vlády SR Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
2. December 2022
Dod c13 k Zmluve dodavke a odbere tepla zo dna 21-12-2010
117/2022/FUSAVvvi
0,00 € On Semiconductor Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
2. December 2022
Individuálna dohoda o štúdiu doktorandského študijného programu
115/2022/FUSAVvvi
0,00 € Slovenská tecnická univerzita v Bratislave, FEI STU Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24. November 2022
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
112/2022/FUSAVvvi
0,00 € Dr. Libor Caha Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
21. November 2022
Zmluva o mlčanlivosti
110/2022/FUSAVvvi
0,00 € PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
21. November 2022
Zmluva o spolupráci a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-21-0272
111/2022/FUSAVvvi
2 311,00 € Ústav informatiky Slovanskej Akadémie vied, v.v.i Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. November 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
108/2022/FUSAVvvi
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. November 2022
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
107/2022/FUSAVvvi
0,00 € Jakub Filus Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. November 2022
Dohoda č. 109/2022/FUSAVvvi o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
109/2022/FUSAVvvi
0,00 € Mgr. Pavol Konopka, PhD. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
3. November 2022
ZMLUVA o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0272
106/2022/FUSAVvvi
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Ústav Informatiky SAV, v. v. i. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24. Október 2022
Dohoda o preplateni cestovnych nahrad
105/2022/FUSAVvvi
0,00 € Magdaléna Šolcová Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
14. Október 2022
Príkazná zmluva č. 104/2022/FU SAVvvi
104/2022/FUSAVvvi
300,00 € Ing. Emil Barta Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
10. Október 2022
Dohoda č. 103/2022/FUSAVvvi o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
103/2022/FUSAVvvi
0,00 € RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
30. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU V RÁMCI PROGRAMU SASPRO 2 č. 1156/01/01
101/2022/FUSAVvvi
Doplnená
145 958,40 € Slovenská akadémia vied Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
28. September 2022
Zmluva o spolupraci na riešení úlohy č. APVV-21-0297
100/2022/FUSAVvvi
34 927,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
26. September 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV SPOLURIEŠITEĽSKEJ ORGANIZÁCII NA RIEŠENIE ÚLOHY VEGA -2/0117/22
099/2022/FUSAVvvi
2 773,00 € Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v.v.i. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. September 2022
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
098/2022/FUSAVvvi
0,00 € Mayra Alejandra de Jesús Peralta Arcia Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.