Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
164/2024
14 686,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
21. Február 2024
Dodatok č.1
ZNNP_010/2024
23,20 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz STEZ Spišská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0060/2024
73 430,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0085/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0832/2023
2 306,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0085/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0325/2023
18 786,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0085/2023
191 749,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. November 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0024/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0707/2022
1 179,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0024/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0328/2022
2 672,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Január 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0024/2022
148 463,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. November 2021
Zmluva o spoločnej realizácii úloh projektu podpory športových reprezentantov a športových talentov
Z 3 2021
0,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz NŠC
25. Marec 2021
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2021
0226/2021
75 605,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Január 2021
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021
0032/2021
148 259,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0050/2020/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0803/2020
4 573,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0051/2020/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0804/2020
6 570,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Október 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0171/2020/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020
0730/2020
75 605,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Júl 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0171/2020/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020
0518/2020
12 500,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Február 2020
Zmluva č. 0171/2020 /SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020
0171/2020
60 000,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2020
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz - rýchlokorčuľovanie
0051/2020
79 666,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2020
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz - kolieskové korčuľovanie
0050/2020
55 460,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. Október 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0162/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019
1015/2019
91 520,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR