Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2020
Z M L U V A č. 144550 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144550 08U03
53 000,00 € Environmentálny fond Obec Ptrukša
29.
November
2020
Z M L U V A č. 145538 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145538 08U03
55 000,00 € Environmentálny fond Obec Blatná na Ostrove
29.
November
2020
Z M L U V A č. 147565 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147565 08U05
100 000,00 € Environmentálny fond Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
29.
November
2020
Z M L U V A č. 145716 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145716 08U03
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Súľov - Hradná
29.
November
2020
Z M L U V A č. 145497 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145497 08U03
57 000,00 € Environmentálny fond Obec Dežerice
29.
November
2020
Z M L U V A č. 144730 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144730 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Martovce
29.
November
2020
Z M L U V A č. 147524 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147524 08U05
40 000,00 € Environmentálny fond Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
29.
November
2020
Z M L U V A č. 145819 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145819 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Mestská časť Košice - Krásna
29.
November
2020
Z M L U V A č. 144427 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144427 08U03
17 500,00 € Environmentálny fond Obec Choňkovce
27.
November
2020
Z M L U V A č. 144457 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144457 08U03
67 170,00 € Environmentálny fond Obec Beniakovce
27.
November
2020
Z M L U V A č. 145760 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145760 08U03
Doplnená
64 000,00 € Environmentálny fond Obec Breznička
26.
November
2020
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1357/16/30 zo dňa 26. 09. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1357/16/30 zo dňa 26. 09. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Oravská Polhora
26.
November
2020
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1327/16/30 zo dňa 25. 07. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1327/16/30 zo dňa 25. 07. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Lazany
26.
November
2020
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1362/16/30 zo dňa 26. 08. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1362/16/30 zo dňa 26. 08. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Lietavská Lúčka
26.
November
2020
Z M L U V A č. 145692 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145692 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Čaka
19.
November
2020
Z M L U V A č. 146978 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146978 08U01
Doplnená
3 207 760,00 € Environmentálny fond Obec Chotča
19.
November
2020
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1295/16/30 zo dňa 03. 06. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1295/16/30 zo dňa 03. 06. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Istebné
18.
November
2020
Z M L U V A č. 146651 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146651 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Leles
18.
November
2020
Z M L U V A č. 147181 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147181 08U06
Doplnená
55 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
18.
November
2020
Z M L U V A č. 147152 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147152 08U01
312 477,00 € Environmentálny fond Obec Fričovce