Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
December
2020
Z M L U V A č. 144889 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144889 08U03
59 140,00 € Environmentálny fond Obec Kostoľany nad Hornádom
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145114 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145114 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Sap
1.
December
2020
Z M L U V A č. 144502 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144502 08U03
77 280,00 € Environmentálny fond Obec Borša
1.
December
2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 22/43/2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 22/43/2020
500,00 € Environmentálny fond Slavomír Šmehil - autodielňa
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145973 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145973 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Mútne
1.
December
2020
Z M L U V A č. 144906 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144906 08U03
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Perín - Chym
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145893 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145893 08U03
74 400,00 € Environmentálny fond Obec Trnava pri Laborci
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145000 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145000 08U03
Doplnená
97 000,00 € Environmentálny fond Obec Boťany
1.
December
2020
Z M L U V A č. 147564 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147564 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Toporec
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145502 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145502 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Mojmírovce
1.
December
2020
Z M L U V A č. 144601 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144601 08U03
67 536,00 € Environmentálny fond Obec Liptovský Ondrej
1.
December
2020
Z M L U V A č. 144624 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144624 08U03
35 400,00 € Environmentálny fond Obec Maťovské Vojkovce
1.
December
2020
Z M L U V A č. 144497 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144497 08U03
135 000,00 € Environmentálny fond Mesto Senec
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145735 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145735 08U03
68 670,00 € Environmentálny fond Obec Mošovce
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145754 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145754 08U03
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Nenince
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145334 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145334 08U03
56 221,00 € Environmentálny fond Obec Ipeľské Úľany
30.
November
2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 23/43/2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 23/43/2020
1 200,00 € Environmentálny fond Ing. Miroslav Eliáš - MELIS
30.
November
2020
Z M L U V A č. 144965 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144965 08U03
68 872,00 € Environmentálny fond Obec Biel
30.
November
2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 20/43/2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 20/43/2020
1 750,00 € Environmentálny fond PKCES s.r.o.
29.
November
2020
Z M L U V A č. 145505 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145505 08U03
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Bzince pod Javorinou