Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146667 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146667 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Dvorníky
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146708 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146708 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Radatice
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145641 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145641 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Mesto Krompachy
4.
September
2020
Z M L U V A č. 144989 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144989 08U02
Doplnená
90 000,00 € Environmentálny fond Mesto Hnúšťa
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145860 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145860 08U01
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Margecany
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145198 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145198 08U01
54 000,00 € Environmentálny fond Obec Vieska
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145042 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145042 08U01
40 000,00 € Environmentálny fond Obec Jabloň
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145262 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145262 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Lišov
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145079 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145079 08U03
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Košecké Podhradie
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146720 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146720 08U02
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľký Blh
4.
September
2020
Z M L U V A č. 144689 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144689 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Gyňov
3.
September
2020
Z M L U V A č. 145686 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145686 08U01
130 000,00 € Environmentálny fond Obec Koprivnica
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146771 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146771 08U02
85 000,00 € Environmentálny fond Obec Ďurčiná
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146509 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146509 08U02
66 500,00 € Environmentálny fond Obec Brusnica
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146919 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146919 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Dargov
3.
September
2020
Z M L U V A č. 145317 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145317 08U01
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Oborín
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146536 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146536 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Ruská
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146569 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146569 08U02
90 000,00 € Environmentálny fond Mesto Partizánske
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146308 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146308 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Novosad
3.
September
2020
Z M L U V A č. 145101 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145101 08U01
160 000,00 € Environmentálny fond Obec Volica