Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Február
2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
bez čísla zo dňa 22.2.2021
0,00 € Environmentálny fond Ing. Ivan Salíni
12.
Február
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 7/43/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 7/43/2021
3 800,00 € Environmentálny fond GRIT STONE s. r. o.
8.
Február
2021
Dohoda o splátkach
S 2/43/2021
4 000,00 € Environmentálny fond Pálenica Skýcov, s.r.o.
8.
Február
2021
Dohoda o splátkach
S 3/43/2021
800,00 € Environmentálny fond SLOV SKLO spol. s r. o.
8.
Február
2021
Dohoda o splátkach
S 5/13/2020
700,00 € Environmentálny fond Slavomír Šmehil - autodielňa
8.
Február
2021
Dohoda o splátkach
S 6/13/2021
10 000,00 € Environmentálny fond Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
27.
Január
2021
DOHODA O ZRUŠENÍ DOHODY O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
bez čísla zo dňa 27.1.2021
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Michaela Kroková
21.
Január
2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti PK
bez čísla zo dňa 21.1.2021
0,00 € Environmentálny fond Ing. Ľubomír Vačok
30.
December
2020
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1267/16/30 zo dňa 02. 05. 2016
1267/16/30
0,00 € Environmentálny fond Obec Oščadnica
29.
December
2020
ZMLUVA č. 149777 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
149777 08U01
7 555,91 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
29.
December
2020
ZMLUVA č. 149962 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
149962 08U02
73 138,24 € Environmentálny fond Metsa Tissue Slovakia, a.s.
29.
December
2020
ZMLUVA č. 148789 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
148789 08U05
179 208,00 € Environmentálny fond Mikroregión Warkun
29.
December
2020
ZMLUVA č. 149699 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
149699 08U01
6 219,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
29.
December
2020
ZMLUVA č. 149950 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
149950 08U02
381 444,27 € Environmentálny fond OFZ, a.s.
29.
December
2020
ZMLUVA č. 149965 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
149965 08U02
490 144,98 € Environmentálny fond SLOVNAFT, a.s.
29.
December
2020
ZMLUVA č. 149955 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
149955 08U02
112 255,24 € Environmentálny fond Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
29.
December
2020
ZMLUVA č. 150285 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na rok 2020
150285 08U01
145 917,79 € Environmentálny fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29.
December
2020
ZMLUVA č. 149968 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
149968 08U02
31 163,62 € Environmentálny fond SHP Harmanec, a.s.
29.
December
2020
ZMLUVA č. 149964 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
149964 08U02
369 414,63 € Environmentálny fond Mondi SCP, a.s.
29.
December
2020
ZMLUVA č. 149944 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
149944 08U02
592 600,09 € Environmentálny fond Duslo, a.s.
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »