Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Október
2020
Z M L U V A č. 147211 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147211 08U06
50 000,00 € Environmentálny fond Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
2.
Október
2020
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1282/16/30 zo dňa 18. 04. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1282/16/30 zo dňa 18. 04. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Trnovec nad Váhom
30.
September
2020
Z M L U V A č. 144684 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144684 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Čierne Kľačany
29.
September
2020
Z M L U V A č. 145028 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145028 08U01
190 000,00 € Environmentálny fond Obec Bardoňovo
25.
September
2020
Z M L U V A č. 146734 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146734 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Mesto Šamorín
24.
September
2020
Z M L U V A č. 146449 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146449 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Brehy
22.
September
2020
Z M L U V A č. 146927 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146927 08U02
93 677,00 € Environmentálny fond Obec Rudník
21.
September
2020
Z M L U V A č. 147199 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147199 08U06
Doplnená
40 000,00 € Environmentálny fond Nadácia DSA
18.
September
2020
Z M L U V A č. 146335 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146335 08U02
16 975,00 € Environmentálny fond Obec Senné
17.
September
2020
Z M L U V A č. 145890 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145890 08U03
60 000,00 € Environmentálny fond Obec Kamenín
17.
September
2020
Z M L U V A č. 145375 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145375 08U02
Doplnená
40 000,00 € Environmentálny fond Mestská časť Košice - Západ
16.
September
2020
Z M L U V A č. 146626 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146626 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Barca
16.
September
2020
Z M L U V A č. 146715 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146715 08U02
Doplnená
100 000,00 € Environmentálny fond Mesto Nováky
16.
September
2020
Z M L U V A č. 146841 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146841 08U02
95 000,00 € Environmentálny fond Mesto Sobrance
16.
September
2020
Z M L U V A č. 146657 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146657 08U02
Doplnená
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Gemerské Dechtáre
16.
September
2020
Z M L U V A č. 144721 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144721 08U02
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľké Raškovce
16.
September
2020
Z M L U V A č. 146583 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146583 08U02
199 000,00 € Environmentálny fond Obec Zázrivá
16.
September
2020
Z M L U V A č. 146523 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146523 08U02
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Kvašov
11.
September
2020
Zmluva č. 147205 08U06
32/2020/26
50,00 € Environmentálny fond Slovenské banské múzeum
11.
September
2020
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1319/16/30 zo dňa 29.07.2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1319/16/30 zo dňa 29.07.2016
0,00 € Environmentálny fond TEKOS, spol. s r.o.
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »