Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145508 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145508 08U02
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Chrenovec - Brusno
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145928 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145928 08U03
32 201,00 € Environmentálny fond Obec Veľké Teriakovce
1.
December
2020
Z M L U V A č. 144635 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144635 08U03
Doplnená
62 970,00 € Environmentálny fond Obec Zemplínska Nová Ves
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145972 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145972 08U03
13 680,00 € Environmentálny fond Obec Bellova Ves
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145197 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145197 08U03
15 000,00 € Environmentálny fond Obec Rovné
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145069 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145069 08U03
69 190,00 € Environmentálny fond Obec Hodkovce
1.
December
2020
Z M L U V A č. 147495 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147495 08U01
40 000,00 € Environmentálny fond Obec Lúč na Ostrove
1.
December
2020
Z M L U V A č. 144482 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144482 08U03
30 000,00 € Environmentálny fond Obec Hlboké nad Váhom
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145732 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145732 08U03
27 000,00 € Environmentálny fond Obec Kružlová
1.
December
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva č. 1046/09/30-Z2 – D1
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva č. 1046/09/30-Z2 – D1
0,00 € Environmentálny fond PR Krajné, s.r.o.
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145748 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145748 08U03
76 620,00 € Environmentálny fond Obec Valaská Belá
1.
December
2020
Z M L U V A č. 144535 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144535 08U03
17 000,00 € Environmentálny fond Mesto Čierna nad Tisou
1.
December
2020
Z M L U V A č. 147558 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147558 08U05
26 000,00 € Environmentálny fond Bratislavské regionálne ochranárske združenie
1.
December
2020
Z M L U V A č. 144889 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144889 08U03
59 140,00 € Environmentálny fond Obec Kostoľany nad Hornádom
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145114 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145114 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Sap
1.
December
2020
Z M L U V A č. 144502 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144502 08U03
77 280,00 € Environmentálny fond Obec Borša
1.
December
2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 22/43/2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 22/43/2020
500,00 € Environmentálny fond Slavomír Šmehil - autodielňa
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145973 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145973 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Mútne
1.
December
2020
Z M L U V A č. 144906 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144906 08U03
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Perín - Chym
1.
December
2020
Z M L U V A č. 145893 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145893 08U03
74 400,00 € Environmentálny fond Obec Trnava pri Laborci
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »