Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
November
2020
Z M L U V A č. 146725 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou
146725 08U02
190 000,00 € Environmentálny fond ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és úvoda,
5.
November
2020
Z M L U V A č. 147116 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147116 08U01
2 370 078,00 € Environmentálny fond Obec Kravany
5.
November
2020
Z M L U V A č. 146960 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146960 08U01
4 600 000,00 € Environmentálny fond Obec Jahodná
3.
November
2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 13/33/2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 13/33/2020
533,19 € Environmentálny fond Pavol Čierny FUCHSFARM
3.
November
2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 17/23/2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 17/23/2020
2 000,00 € Environmentálny fond KAM – BET, spol. s r.o.
3.
November
2020
Z M L U V A č. 147050 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147050 08U01
960 417,00 € Environmentálny fond Obec Vislava
3.
November
2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 14/13/2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 14/13/2020
5 313,96 € Environmentálny fond Obec Klasov
3.
November
2020
Z M L U V A č. 147085 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147085 08U01
Doplnená
811 723,00 € Environmentálny fond Obec Hosťová
3.
November
2020
Z M L U V A č. 146985 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146985 08U01
Doplnená
4 199 029,00 € Environmentálny fond Obec Lúč na Ostrove
2.
November
2020
Z M L U V A č. 147032 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147032 08U01
338 300,00 € Environmentálny fond Obec Dolná Breznica
2.
November
2020
Z M L U V A č. 146946 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146946 08U01
1 313 160,00 € Environmentálny fond Obec Pozdišovce
2.
November
2020
Z M L U V A č. 146974 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146974 08U01
628 526,00 € Environmentálny fond Obec Slovenské Krivé
2.
November
2020
Zmluva o poskytnutí podpory
147207 08U06
Doplnená
50 000,00 € Environmentálny fond Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
2.
November
2020
Z M L U V A č. 147122 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147122 08U01
826 000,00 € Environmentálny fond Obec Chanava
30.
Október
2020
Z M L U V A č. 147024 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147024 08U01
627 772,00 € Environmentálny fond Obec Holiša
30.
Október
2020
Z M L U V A č. 147064 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147064 08U01
1 189 191,00 € Environmentálny fond Obec Horná Potôň
28.
Október
2020
Z M L U V A č. 147081 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147081 08U01
2 529 077,00 € Environmentálny fond Obec Hažlín
28.
Október
2020
Z M L U V A č. 147074 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147074 08U01
1 074 068,00 € Environmentálny fond Obec Jakubovany
28.
Október
2020
Z M L U V A č. 147144 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147144 08U01
328 000,00 € Environmentálny fond Obec Čierne Kľačany
28.
Október
2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 11/34/2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 11/34/2020
1 021,19 € Environmentálny fond Ján Váll JAMAN
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »