Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2022
spot VšZP v kine Bory BA
obj_17_2022
4 790,00 € NUNEZ NFE s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
2. December 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 618/2020-8/5.1/2
208 830,00 € Nunez NFE s.r.o. Audiovizuálny fond
11. November 2021
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2027875
682 080,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
10. November 2021
Licenčná zmluva
ZM2027895
13 680,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
24. September 2021
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2027358
114 480,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. September 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 618/2020-8/5.1
162 929,00 € Nunez NFE s.r.o. Audiovizuálny fond
3. Máj 2021
Zmluva o vytvorení AVD
ZM2026516
3 600,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí práv k audiovizuálnemu dielu
ZM2026175
0,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Január 2021
Licenčná zmluva
ÚPN-K-2021/00522
0,00 € NUNEZ NFE, s. r. o. Ústav pamäti národa
30. November 2020
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2025055
623 280,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
14. Október 2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2024813
1 800,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televizia Slovenska
22. September 2020
Zmluva o úschove
38/RZ/2020
0,00 € NUNEZ NFE s.r.o. Slovenský filmový ústav
25. Máj 2020
Kúpna zmluva
3/KUP/2020
108,00 € NUNEZ NFE Slovenský filmový ústav
7. Máj 2020
Zmluva o spolupráci
ZM2023548
137 716,80 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
31. Január 2020
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2022613
Doplnená
457 712,14 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
12. November 2019
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2021835
Doplnená
1 238 382,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. September 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2021152
1 104 412,80 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. August 2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2021357
2 400,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Júl 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe relácie Lovci peňazí
2019094
Doplnená
1 380 240,00 € NUNEZ NFE s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
18. Marec 2019
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2019632
Doplnená
597 840,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska