Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. November 2014
Zmluva o úschove
63/RZ/2014
0,00 € NUNEZ NFE, s.r.o. Slovenský filmový ústav
12. September 2014
KOPRODUKČNÁ ZMLUVA o spolupráci pri výrobe audiovizuálnych diel podľa § 269 ods. 2 OBZ
2014099
144 000,00 € NUNEZ NFE s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
12. September 2014
Dohoda o zániku KOPRODUKČNEJ ZMLUVY o spolupráci pri výrobe audiovizuálnych diel
2014098
0,00 € NUNEZ NFE s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
12. September 2014
Dodatok č. 2 ku KOPRODUKČNEJ ZMLUVE o spolupráci pri výrobe audiovizuálnych diel
2014097
6 000,00 € NUNEZ NFE s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 232/2014-2/1.1.2
0,00 € Nunez NFE s.r.o. Audiovizuálny fond
6. Jún 2014
Zmluva o výrobe AVD
ZM2005097
358 540,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
4. Apríl 2014
Dodatok č. 1 ku Koprodukčnej zmluve o spolupráci pri výrobe audiovizuálnych diel
2014046
0,00 € NUNEZ NFE s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
7. Marec 2014
Zmluva o zabezpečení služieb
ZM2004317
47 070,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Marec 2014
Zmluva o výrobe a vysielaní AVD
ZM2004274
31 297,78 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
15. Január 2014
Koprodukčná zmluva
2014012
426 240,00 € NUNEZ NFE s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. December 2013
Zmluva o výrobe a vysielaní audiovizuálneho diela
ZM2003762
222 019,20 € NUNEZ NFE, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
18. December 2013
Zmluva o výrobe AVD
ZM2003704
614 040,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
15. December 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1492/2013-6/1.2.2
0,00 € Nunez NFE Audiovizuálny fond
20. August 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1559/2012-2/1.2.2
0,00 € Nunez NFE s.r.o. Audiovizuálny fond
12. Júl 2013
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2002514
522 642,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Máj 2013
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2002341
58 000,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. Máj 2013
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2002280
87 000,00 € NUNEZ NFE, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
20. Marec 2013
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2002092
3 600,00 € NUNEZ NFE, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska