Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2018
Zmluva o spolupráci
ZM2016483
454 510,80 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
26. Január 2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
130/2017/7.
58 620,00 € NUNEZ NFE s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
22. Január 2018
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2016139
5 160,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Január 2018
Zmluva o výrobe
ZM2016142
Doplnená
610 560,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
19. December 2017
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.14/MSA/2017
96/2017/MSA
0,00 € NUNEZ NFE, s.r.o. Múzeum vo Svätom Antone
3. November 2017
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2015385
1 086 228,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
23. Október 2017
Zmluva o úschove
40/RZ/2017
0,00 € NUNEZ NFE s.r.o. Slovenský filmový ústav
11. September 2017
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2015050
1 800,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. August 2017
Zmluva o zabezpečení služieb
250/2017 K NR SR
118 887,60 € NUNEZ NFE s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Apríl 2017
Zmluva o spolupráci
ZM2013771
357 480,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. Január 2017
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2012935
1 016 520,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
4. November 2016
Zmluva o spolupráci
ZM2012129
840 000,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
24. August 2016
Zmluva o koprodukcii pri výrobe AVD
ZM2011389
30 000,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. Júl 2016
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2011406
1 560,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. Máj 2016
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2010907
412 800,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. December 2015
Zmluva o výrobe AVD
ZM2009655
608 880,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Júl 2015
Zmluva o vytvorení AVD
ZM2008345
1 560,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Máj 2015
Zmluva o výrobe AVD
ZM2007903
376 680,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. December 2014
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2006690
607 800,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. December 2014
Dodatok č. 1 ku Koprodukčnej zmluve o spolupráci pri výrobe audiovizuálnych diel
2014135
126 000,00 € NUNEZ NFE s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.