Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2021
Zmluva o výpožičke č. 5/2021
10/2021
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied
20. December 2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č.3/2021
13122021
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
20. December 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta č. 10/2021
15/2021
33 000,00 € Slovenská akadémia vied Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
20. December 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestrorov a parkovacieho miesta č. 9/2021
č. 9/2021
0,00 € Slovenská akadémia vied Matematický ústav, Slovenská akadémia vied
17. December 2021
Zmluva o prevode výdavkov
16122021
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
16. December 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu
48/2021
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied
16. December 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211214_periyathambi
0,00 € Slovenská akadémia vied Prahu Periyathambi,PhD.
15. December 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu
25112021
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
14. December 2021
Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu
Zmluva o výpožičke
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu
257/2021
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biovied SAV
7. December 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20211201_labancova
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Labancová Eva, PhD.
7. December 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211201_pong
0,00 € Slovenská akadémia vied KAI TONG PONG
7. December 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211201_hussain
0,00 € Slovenská akadémia vied Arif Hussain
2. December 2021
Dohoda o zabezpečení leteckej prepravy a refundácii finančných prostriedkov
407/2021-2060-1014
800,00 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. December 2021
Zmluva č. MVZP/2021/25 o poskytnutí dotácie v oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR na projekt "Občianska vízia budúcnosti Európy"
1130001603
9 496,00 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
1. December 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 1152/01/01
SASPRO 2 č. 1152/01/01
Doplnená
170 647,50 € Slovenská akadémia vied Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied
25. November 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211123_bublikov
0,00 € Slovenská akadémia vied Konstantin Bublikov
25. November 2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20211123_hosseini
0,00 € Slovenská akadémia vied Naser Mohammad Hosseini
22. November 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20211111_novotny
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Ján NOVOTNÝ, PhD.
22. November 2021
DODATOK č.2
20211110_mravcova_dodadok2
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Mravcová Vladimira