Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0076/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0843/2023
5 980,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
32/2023
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
24. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY č. 19
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY č. 19
0,00 € Slovenská golfová asociácia Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
21. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
17
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola, Abovská 36, Košice
15. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
13/2023
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica
14. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY - GOLFUJEME V ŠKOLE
99/23-4/23
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
26. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci preprojekt "Moduly"
ZOS_002/2023
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola, Hutnícka 16
25. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
01
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01091
2023-919-FIN
2 500,00 € Slovenská golfová asociácia Bratislavský samosprávny kraj
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01092
2023-920-FIN
2 000,00 € Slovenská golfová asociácia Bratislavský samosprávny kraj
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0619/2023
49 860,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0172/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0400/2023
40 000,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0076/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0372/2023
48 709,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Jún 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekty MODULY
12/2023
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola, Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom
5. Máj 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
52023
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice
17. Apríl 2023
Projekt " Moduly - Golfujeme v škole"
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola s materskou školou, Nám.Slov.uč.tovarišstva 15, Trnava
6. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0172/2023
40 000,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Marec 2023
PROJEKT - Golfujeme v škole
ZoS mODULY 5/2023
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
15. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
30/2023-I/103
300,00 € Slovenská golfová asociácia, o Mestská časť Bratislava-RUŽINOV
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0076/2023
497 190,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR