Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 3/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník
ŠŠ - 3/2024
0,00 € Slovenská golfová asociácia Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. Jún 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
110/2024
95 475,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
5. Apríl 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
39/2024
40 000,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
13. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
54
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice
28. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekty MODULY
č. 56
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
26. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 55 pre projekt MODULY - Golfujeme v škole
14/2024
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola s materskou školou
12. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
51
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná
8. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY č. 48
2024/02
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola s materskou školou
5. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Moduly
44
0,00 € Slovenská golfová asociácia Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
2. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pe projekt MODULY
5/2024
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola s materskou školou
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0068/2024
477 372,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0076/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0843/2023
5 980,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
32/2023
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
24. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY č. 19
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY č. 19
0,00 € Slovenská golfová asociácia Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
21. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
17
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola, Abovská 36, Košice
15. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
13/2023
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica
14. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY - GOLFUJEME V ŠKOLE
99/23-4/23
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
26. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci preprojekt "Moduly"
ZOS_002/2023
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola, Hutnícka 16
25. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
01
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01091
2023-919-FIN
2 500,00 € Slovenská golfová asociácia Bratislavský samosprávny kraj