Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/19/NM/121
372 628,95 € A.N.T. Prešov, spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20. November 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/26
2 013 900,00 € BUKÓZA INVEST spol. s r. o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3. November 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/18/400
666 483,40 € ECO- RUBBER s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/25
1 080 000,00 € MEZAN s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16. August 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2016-16/21/HM/114
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/21/HM/114
1 416 100,00 € REKO RECYKLING spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
8. August 2023
Stacionárne zariadenie na zhodnotenie stavebného odpadu
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/24
1 146 098,91 € TERACOM, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/22
112 677,13 € Zoricak s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016- 16/23
Doplnená
1 222 320,71 € Rubber Tech s.r.o Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5. Apríl 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/20/314
2 374 025,10 € ORIENS s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2016-16/11/HM/113
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/11/HM/113
0,00 € BUKÓZA INVEST spol. s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/19/NM/109
1 140 000,00 € A.N.T. Prešov, spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-16/21
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/21
1 416 100,00 € REKO RECYCLING spol.s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
15. August 2022
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/20
Doplnená
2 374 025,10 € ORIENS s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23. Február 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/19
Doplnená
9 356 516,08 € A.N.T. Prešov, spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. September 2021
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OPKZP-PO1-SC111-2016-16/15
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/15
6 500 923,30 € PolyFol Group s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
20. August 2021
Dohoda o splátkach
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/11/DOS01/2021
772 880,60 € BUKÓZA INVEST spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3. August 2021
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/07/222
2 097 823,94 € Hinkom s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
22. Jún 2021
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/16/229
2 501 601,68 € Zdroje Zeme a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
9. December 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/17
996 350,00 € WASTER s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. December 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/18
Doplnená
666 483,40 € ECO-RUBBER, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia