Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2020
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/11/HM/81
Doplnená
12 442 815,00 € BUKÓZA INVEST spol. s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/14
Doplnená
3 981 842,94 € SPAAC, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/15
Doplnená
6 500 923,30 € PolyFol Group s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
13. November 2019
Zmluva o zriadení záložného prava na hnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2016-16/13/HM/65
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/13/HM/65
243 750,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
13. November 2019
Zmluva o zriadená záložného práva na nehnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2016-16/13/NM/66
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/13/NM/66
84 400,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
13. Marec 2019
Zmluva o zriadení záložného práva
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/02/HM/41
313 874,55 € ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14. Február 2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/05/HM/40
Doplnená
0,00 € EkoPellets slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
8. Január 2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.OPKZP-PO1-SC111-2016-16/06/HM/30
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/06/HM/30
52 862,50 € BIO Energie s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
6. December 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/12
Doplnená
671 840,05 € SHP Harmanec, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4. December 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/13
Doplnená
219 751,58 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. November 2018
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/03/HM//21
721 543,67 € AGRO CS Slovakia, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
18. Október 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/11
Doplnená
12 442 815,00 € BUKÓZA INVEST spol. s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3. August 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/10
Doplnená
4 116 971,10 € SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/09
Doplnená
1 725 008,34 € INGEMAR s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/07
Doplnená
2 309 916,25 € Hinkom s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/08
Doplnená
24 120,92 € PAKAVOZ s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/06
Doplnená
27 177,14 € BIO energie s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18. Október 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/03
Doplnená
721 543,67 € AGRO CS Slovakia, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12. Október 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/05
Doplnená
217 419,40 € EkoPellets Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/04
Doplnená
254 820,78 € ZEDKO, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR