Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2021
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/16/229
2 501 601,68 € Zdroje Zeme a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
9. December 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/17
996 350,00 € WASTER s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. December 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/18
Doplnená
666 483,40 € ECO-RUBBER, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
30. Október 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/16
Doplnená
2 501 601,68 € Zdroje Zeme a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19. Október 2020
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/04/HM/87
214 711,00 € ZEDKO, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
14. Máj 2020
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmuluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-16/08
OPKZP-PO1-SC111-2016- 16/08
24 120,92 € PAKAVOZ s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Apríl 2020
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/11/HM/81
Doplnená
12 442 815,00 € BUKÓZA INVEST spol. s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/14
Doplnená
3 981 842,94 € SPAAC, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/15
Doplnená
6 500 923,30 € PolyFol Group s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
13. November 2019
Zmluva o zriadení záložného prava na hnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2016-16/13/HM/65
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/13/HM/65
243 750,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
13. November 2019
Zmluva o zriadená záložného práva na nehnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2016-16/13/NM/66
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/13/NM/66
84 400,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
13. Marec 2019
Zmluva o zriadení záložného práva
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/02/HM/41
313 874,55 € ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14. Február 2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/05/HM/40
Doplnená
0,00 € EkoPellets slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
8. Január 2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.OPKZP-PO1-SC111-2016-16/06/HM/30
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/06/HM/30
52 862,50 € BIO Energie s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
6. December 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/12
Doplnená
671 840,05 € SHP Harmanec, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4. December 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/13
Doplnená
219 751,58 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. November 2018
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/03/HM//21
721 543,67 € AGRO CS Slovakia, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
18. Október 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/11
Doplnená
12 442 815,00 € BUKÓZA INVEST spol. s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3. August 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/10
Doplnená
4 116 971,10 € SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/09
Doplnená
1 725 008,34 € INGEMAR s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky