Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/03
Doplnená
721 543,67 € AGRO CS Slovakia, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12. Október 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/05
Doplnená
217 419,40 € EkoPellets Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/04
Doplnená
254 820,78 € ZEDKO, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
28. September 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/01
11 740 890,00 € BUKÓZA INVEST spol. s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21. September 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/02
Doplnená
326 592,42 € ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia