Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
997/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agrodružstvo Bystré
19. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
1000/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Poľnohospodárske družstvo
19. Júl 2023
Zmluva o skúšaní
1032/2023/NPPC-VÚRV
3 600,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum LIDEA FRANCE, CSP Fournisseurs
18. Júl 2023
Príkazná zmluva
992/2023/NPPC-VÚRV
2 187,61 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
17. Júl 2023
Kúpna zmluva
1022/2023/NPPC
708 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Miloš Drobný
14. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
998/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Poľnohospodárske družstvo Kozárovce
14. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
999/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AGROFARMA – K, s.r.o.
14. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
996/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Poľnohospodárske družstvo Jur nad Hronom
14. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
1003/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
14. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
1006/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AGRIFARM spol. s r.o.
14. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
1004/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo
14. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
1005/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej
14. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
1002/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AGROINSEMAS, s.r.o.
14. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
1001/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov
13. Júl 2023
Kúpna zmluva
993/2023/NPPC-VÚRV
6 332,40 € Agra s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Júl 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku
994/2023/NPPC-VÚRV
30,59 € Ing. Angela Michňová, rod. Jurková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Júl 2023
Príkazná zmluva
1007/2023/NPPC-VÚŽV
1 000,00 € Prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Júl 2023
Zmluva o zrieadení vecných bremien
1014/2023/NPPC
9 200,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Júl 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
917/2023/NPPC
2 476,80 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
4. Júl 2023
Zmluva o dielo
991/2023/NPPC-VÚRV
600,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AGOLD s.r.o.