Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2023
Kúpna zmluva
1041/2023/NPPC-VÚRV
12 600,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum IRIS SH, s.r.o.
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
1012/2023/NPPC
31 735,74 € Roľnícke družstvo v Pavliciach Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
1017/2023/NPPC
11 975,34 € EUROPEAN FRUIT GROUP spol. s r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
1018/2023/NPPC
101 742,97 € DANUBIUS FRUCT, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
1020/2023/NPPC
3 871,94 € Michal Szalay Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. Júl 2023
Odberový diagram na dodávku a odber tepla
1023/2023/NPPC
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
1035/2023/NPPC
1,00 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Júl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074/2020/OPII/VA
1033/2023/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
20. Júl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve
1034/2023/NPPC
0,00 € AGB Beňuš; Agromart, a.s.; PD Inovec Trenčianske Stankovce; SPU v Nitre; ŠH – Búšlak, spol. s r.o.; UK v Bratislave; UCM v Trnave; ZELSEED, spol. s r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Júl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074/2020/OPII/VA
1026/2023/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
19. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 107/2021/OPII/VA
1027/2023/NPPC-VÚP
4 187 267,91 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
995/2023/NPPC
8 360,87 € FRUCTOP, spol. s r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Júl 2023
Dohoda o bakalárskej (inžinierskej) praxi študenta
1028/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
1019/2023/NPPC
221 562,36 € Agromačaj, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Júl 2023
Dohoda o bakalárskej (inžinierskej) praxi študenta
1029/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
19. Júl 2023
Dohoda o bakalárskej (inžinierskej) praxi študenta
1030/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
19. Júl 2023
Dohoda o bakalárskej (inžinierskej) praxi študenta
1031/2023/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
1016/2023/NPPC
51 933,84 € PLANTEX, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
1013/2023/NPPC
5 404,01 € Pomi, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
1009/2023/NPPC
6 749,81 € AGRO PALÍN, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum