Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2024
Dohoda o splátkovom kalendári07.06.2024
Dohoda o splátkovom kalendári
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad MÄSO-TATRY, s.r.o.
26. Jún 2024
Dohoda o splátkovom kalendári 3
Dohoda o splátkovom kalendári 3
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad Simona Šmidová
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
37 109,16 € TRUCK TATRY, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
14. Máj 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z-38/2024/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
Dohoda o splátkovom kalendári
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad Jana Oračková
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
Z-20/2024/E-SMŠ-V
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
3. Apríl 2024
Zmluva č. 5vč. / PP/ 2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
5vč. / PP/ 2024
0,00 € Asociácia včelárov Slovenska ZO Kežmarok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
3. Apríl 2024
Zmluva č. 2vč. / PP/ 2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
2vč. / PP/ 2024
0,00 € Klčovský včelársky spolok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
3. Apríl 2024
Zmluva č. 1vč. / PP/ 2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
1vč. / PP/ 2024
0,00 € SZV ZO Levoča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
3. Apríl 2024
Zmluva č. 4vč. / PP/ 2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
4vč. / PP/ 2024
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
3. Apríl 2024
Zmluva č. 9vč. / PP/ 2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
9vč. / PP/ 2024
0,00 € Združenie včelárov Východného Slovenska – Regiónu SPIŠ Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
3. Apríl 2024
Zmluva č. 7vč. / PP/ 2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
7vč. / PP/ 2024
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Spišská Stará Ves Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
3. Apríl 2024
Zmluva č. 8vč. / PP/ 2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
8vč. / PP/ 2024
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Spišské Bystré Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
3. Apríl 2024
Zmluva č. 6vč. / PP/ 2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
6vč. / PP/ 2024
0,00 € ZDRUŽENIE VČELÁROV Východného Slovenska – regiónu Spiš 059 95 Toporec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
3. Apríl 2024
Zmluva č. 3vč. / PP/ 2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
3vč. / PP/ 2024
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Vysoké Tatry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
3. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
16. Január 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
6/PP/2024
0,00 € MVDr. Dušan Kresťanko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
13/PP/2024
0,00 € MVDr. Daniel Podolinský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
15/PP/2024
0,00 € MVDr. Samuel Smik Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad