Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
4/PP/2024
0,00 € MVDr. Andrea Chudíková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
10/PP/2024
0,00 € MVDr. Ján Palár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
16/PP/2024
0,00 € MVDr. Denis Šlosár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
17/PP/2024
0,00 € MVDr. Jaroslav Želonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Január 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z-50/2023/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Január 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z-75/2023/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Január 2024
Zmluva o zabezpečení stavovania
Zmluva o zabezpečení stravovania
0,00 € Up Dejeuner s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Január 2024
Kúpna zmluva o dohodách a splátkach
3507335876
0,00 € Orange Slovensko a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Január 2024
Kúpna zmluva o dohodách a splátkach
3507335729
0,00 € Orange Slovensko a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Január 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
Dohoda o splátkovom kalendári
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad Simona Šmidová
12. Január 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
Dohoda o splátkovom kalendári
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad Mäso -TATRY s.r.o.
12. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
1/PP/2024
0,00 € MVDr. Karol Baránek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
2/PP/2024
0,00 € MVDr. Karol Kaňa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
7/PP/2024
0,00 € MVDr. Stanislav Lorencovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
8/PP/2024
0,00 € MVDr. Milan Mudrák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
9/PP/2024
0,00 € MVDr. Viliam Ovšonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
11/PP/2024
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
12/PP/2024
0,00 € MVDr. Jozef Pitoňák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Január 2024
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024
14/PP/2024
0,00 € MVDr. Miroslav Polanek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
17. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
19/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad