Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
Kúpna zmluva
20007007
0,00 € PK Auto, spol. s r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
18. Máj 2023
Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov
31102657
0,00 € VAS s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2023
1vč./PP/2023
0,00 € Slovenský zväz včelárov Zo Levoča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2023
2vč./PP/2023
0,00 € Klčovský včelársky spolok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2023
3.vč./PP/2023
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Vysoké Tatry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2023
4vč./PP/2023
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2023
5vč./PP/2023
0,00 € Asociácia včelárov Slovenska ZO Kežmarok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2023
6vč./PP/2023
0,00 € ZDRUŽENIE VČELÁROV Východného Slovenska - regiónu Spiš Toporec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2023
7vč./PP/2023
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Spišská Stará Ves Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2023
8vč./PP/2023
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Spišské Bystré Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2023
9vč./PP/2023
0,00 € ZDRUŽENIE VČELÁROV Východného Slovenska - regiónu SPIŠ Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
28. Február 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
18/2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní mobilných telekomunikačných a dátových služieb
45/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 1/PP/2023
1/PP/2023
0,00 € MVDr. Karol Baránek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 2/PP/2023
2/PP/2023
0,00 € MVDr. Pavol Duroň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 3/PP/2023
3/PP/2023
0,00 € MVDr. Dávid Grivalský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 4/PP/2023
4/PP/2023
0,00 € MVDr. Andrea Chudíková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 5/PP/2023
5/PP/2023
0,00 € MVDr. Karol Kaňa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 6/PP/2023
6/PP/2023
0,00 € MVDr. Dušan Kresťanko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 7/PP/2023
7/PP/2023
0,00 € MVDr. Stanislav Lorencovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad