Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 8/PP/2023
8/PP/2023
0,00 € MVDr. Milan Mudrák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 9/PP/2023
9/PP/2023
0,00 € MVDr. Viliam Ovšonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 10/PP/2023
10/PP/2023
0,00 € MVDr. Ján Palár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 10/PP/2023
11/PP/2023
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 12/PP/2023
12/PP/2023
0,00 € MVDr. Samuel Smik Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 13/PP/2023
13/PP/2023
0,00 € MVDr. Jozef Pitoňák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 14/PP/2023
14/PP/2023
0,00 € MVDr. Daniel Podolinský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 15/PP/2023
15/PP/2023
0,00 € MVDr. Miroslav Polanek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 16/PP/2023
16/PP/2023
0,00 € MVDr. Tibor Vozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 č. 17/PP/2023
17/PP/2023
0,00 € MVDr. Jaroslav Želonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
5. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 98/2022/ŠVPÚ/GR
98/2022/ŠVPÚ/GR
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z-75/2022/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
28. November 2022
Zmluva o dielo
46/2022
0,00 € tole, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
3. August 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
45/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
19. Júl 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
44/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
11. Máj 2022
Zmluva o výpožičke č. 43/2022
43/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Spišský Štvrtok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z-23/2022/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2022
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet
20040182
0,00 € SLOVNAFT, a. s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2022
Zmluva č. 1vč./PP/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev
1vč./PP/2022
0,00 € SZV ZO Levoča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2022
Zmluva č. 2vč./PP/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev
2vč./PP/2022
0,00 € Klčovský včelársky spolok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad