Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2022
Zmluva č. 3vč./PP/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev
3.vč./PP/2022
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Vysoké Tatry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2022
Zmluva č. 4vč./PP/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev
4vč./PP/2022
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2022
Zmluva č. 5vč./PP/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev
5vč./PP/2022
0,00 € Asociácia včelárov Slovenska ZO Kežmarok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2022
Zmluva č. 6vč./PP/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev
6vč./PP/2022
0,00 € ZDRUŽENIE VČELÁROV Východného Slovenska - regiónu Spiš Toporec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2022
Zmluva č. 7vč./PP/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev
7vč./PP/2022
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Spišská Stará Ves Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2022
Zmluva č. 8vč./PP/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev
8vč./PP/2022
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Spišské Bystré Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2022
Zmluva č. 9vč./PP/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev
9vč./PP/2022
0,00 € ZDRUŽENIE VČELÁROV Východného Slovenska - regiónu SPIŠ Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
12. Apríl 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
2022/065
558,60 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 38/2022
38/2022
0,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 39/2022
39/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Bijacovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 40/2022
40/2022
0,00 € Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Nižné Repaše Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 41/2022
41/2022
0,00 € Poľovné združenie Jablonov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 42/2022
42/2022
0,00 € Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča I. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 28/2022
28/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Vysoké Tatry so sídlom v Štrbe Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 29/2022
29/2022
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 30/2022
30/2022
0,00 € SPZ, Poľovnícke združenie Dubina Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 31/2022
31/2022
0,00 € SPZ, Poľovnícke združenie Šuňava Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 32/2022
32/2022
0,00 € SPZ, Poľovnícke združenie Vikartovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 33/2022
33/2022
0,00 € SPZ, Poľovnícke združenie HUBERT Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 34/2022
34/2022
0,00 € Štátne lesy TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad