Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 35/2022
35/2022
0,00 € PRO POPULO Poprad,s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 36/2022
36/2022
0,00 € PRO POPULO Poprad,s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 37/2022
37/2022
0,00 € SPZ, Poľovnícke združenie Branisko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 17/2022
17/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 18/2022
18/2022
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce, odštepný závod Kežmarok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 19/2022
19/2022
0,00 € Poľovnícka organizácia PATRIA Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 20/2022
12/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Hájnik v Toporci Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 21/2022
Zmluva č. 21/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Zlatá hora v Kežmarku Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 22/2022
Zmluva č. 22/2022
0,00 € Mestský poľovnícky spolok POĽANA Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 23/2022
Zmluva č. 23/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Kereswald Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 24/2022
Zmluva č. 24/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Víťaz v Slovenskej Vsi Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 25/2022
Zmluva č. 25/2022
0,00 € PRO POPULO Poprad,s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 26/2022
Zmluva č. 26/2022
0,00 € Poľovnícka organizácia Bugľovce - Lipa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
Zmluva č. 27/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 1/PP/2022
1/PP/2022
0,00 € MVDr. Karol Baránek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 2/PP/2022
2/PP/2022
0,00 € MVDr. Andrea Chudíková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 3/PP/2022
3/PP/2022
0,00 € MVDr. Karol Kaňa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 4/PP/2022
4/PP/2022
0,00 € MVDr. Jozef Keller Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 5/PP/2022
5/PP/2022
0,00 € MVDr. Dušan Kresťanko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 6/PP/2022
6/PP/2022
0,00 € MVDr. Stanislav Lorencovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad