Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
282023
0,00 € MVDr. Matúš Palčák Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica
25. September 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
292023
0,00 € MVDr. Eliška Žáková Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica
25. September 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
302023
0,00 € MVDr. Adriana Lysoňková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
25. September 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
312023
0,00 € MVDr. Dominika Flamíková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
25. September 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
322023
0,00 € MVDr. Martina Kufelová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
25. September 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
332023
0,00 € Ing. Michaela Kollárová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
25. September 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
342023
0,00 € Ing. Jana Šrámeková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
25. September 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
352023
0,00 € Ing. Ľubica Ištvančinová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
25. September 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
362023
0,00 € Ing. Mária Klenová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
25. September 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné / služobné cesty
372023
0,00 € MVDr. Jaroslava Morávková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
22. August 2023
Dohoda o splátkach č. 1/2023
1/2023
0,00 € Paulína Kumančíková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. August 2023
Zmluva č. 13/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2023
0,00 € Peter Suchovský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
15. August 2023
Zmluva č. 7/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
72023
0,00 € Vladimír Gabriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
15. August 2023
Zmluva č. 11/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2023
0,00 € Jozef Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
1. August 2023
Zmluva č. 10/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2023
0,00 € Jaroslav Kuník Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
1. August 2023
Zmluva č. 15/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2023
0,00 € Mgr. Tomáš Blaškovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
1. August 2023
Zmluva č. 18/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2023
0,00 € Ľubomír Prelec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
1. August 2023
Zmluva č. 21/2023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
21/2023
0,00 € MVDr. Matej Košťan Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
1. August 2023
Zmluva č. 6/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2023
0,00 € Pavel Orth Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
7. Júl 2023
Zmluva č. 16/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2023 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2023
0,00 € Pavol Kuba Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica